Ευχές με νόημα από τη Μόσχα στο Φανάρι

  • Dogma

Ο Ρώσος Πατριάρχης εύχεται από καρδιάς στον Οικουμενικό Πατριάρχη και του «υπενθυμίζει» τις… θέσεις του

Λουδάρος Ανδρέας

Για την κοινή ευθύνη των Ορθοδόξων Προκαθημένων στην «επίβλεψη της γενικής τάξεως του εκκλησιαστικού βίου» ακόμη και σε περιοχές «εκτός της ποιμαντικής μερίμνης της ιδίας αυτών επισκοπής» κάνει λόγο ο Πατριάρχης Μόσχας σε τηλεγράφημα που απέστειλε προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη με αφορμή την ονομαστική του εορτή.

Ο κ. Κύριλλος απευθύνεται με ιδιαίτερα θερμά λόγια προς τον κ. Βαρθολομαίο, η πατριαρχεία του οποίου σηματοδοτείται κατά τον ίδιο «από τη συνεργασία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά των κατά τόπους αδελφών Εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένου και του Πατριαρχείου Μόσχας».

Ωστόσο, η ιδιαίτερα διπλωματικά διατυπωμένη φράση του Ρώσου Πατριάρχη για ευθύνες των Προκαθημένων περί « επίβλεψης της γενικής τάξεως του εκκλησιαστικού βίου» σε συνδυασμό με την μη ύπαρξη άλλης αναφοράς στον ξεχωριστό ρόλο που κατέχει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και ο εκάστοτε Προκαθήμενος του σε αυτές τις υποθέσεις έχει ήδη αρχίσει να συζητείται έντονα.

Κι όλα αυτά με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο των Ορθοδόξων να πλησιάζει.

Ολόκληρη η επιστολή:

«Τω Παναγιωτάτω Αρχιεπισκόπω Κωνσταντινουπόλεως
Νέας Ρώμης και Οικουμενικω Πατριάρχη
κ.κ. Βαρθολομαίω

Παναγιώτατε, αγαπητέ εν Κυρίω Αδελφέ και Συλλειτουργέ παρά τη Αγία Τραπέζη του Κυρίου!

Τη ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου απευθύνω Υμίν τας εγκαρδίους προσρήσεις επί τοις αγομένοις ονομαστηρίοις της Υμετέρας Παναγιώτητος.

Εγκωμιάζουσα τους αγώνες των απεσταλμένων παρά του Χριστού, η Αγία Αυτου Εκκλησία εκλαμβάνει την διακονίαν αυτών ως συνέχιση, συνεργούντος του Αγίου Πνεύματος, της εν τη ιστορία οικονομίας του Υιού του Θεού.

Τοιουτοτρόπως πιστεύομεν ακραδάντως ότι η ανατεθείσα εις τους αποστόλους υπό του Σωτήρος ημών ποιμαντική ευθύνη, αυτοί την κληροδότησαν εις τας κεφαλάς των χριστιανικών κοινοτήτων, δηλονότι τους επισκόπους.

Εις τους δε Προκαθημένους των κατά τόπους Εκκλησιών – εκτός της ποιμαντικής μερίμνης της ιδίας αυτών επισκοπής – ανατίθεται μια ιδιαίτερη, αποστολικής προελεύσεως και αυτή, διακονία. Και αυτή είναι η επίβλεψη της γενικής τάξεως του εκκλησιαστικού βίου, η εκκίνηση της καθολικής συζητήσεως των αναφυομένων προβλημάτων και η ενίσχυση της μεταξύ αδελφών ομοφροσύνης.

Αφού αναλάβατε προ εικοσαετίας και πλέον τα Πρωθιεραχικά Υμών καθήκοντα, δεν παύετε να καταβάλλετε κάθε δύναμη και χρησιμοποιείτε τα πολλαπλά Υμών χαρίσματα «ίνα ο λόγος του Κυρίου τρέχη και δοξάζηται» (Β’ Θεσ. 3. 1).

Το διάστημα της Πατριαρχίας Υμών σηματοδοτείται επίσης και από τη συνεργασία του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως μετά των κατά τόπους αδελφών Εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένου και του Πατριαρχείου Μόσχας.

Συγχαίρων τη Υμετέρα Παναγιώτητι επί τη χαρα της σημερινής πανηγύρεως και στοιχών εις την καλήν παράδοσην των τελευταίων ετών, αποστέλλω Υμίν εις την Πόλην του Αγίου Ισαποστόλου Κωνσταντίνου εκπροσώπους της καθ΄ημάς Εκκλησίας και δι΄αυτών εκφράζω τας πλέον ειλικρινάς μου ευχάς ακλονήτου υγείας εις πολλά έτη, ειρήνης και δαψιλής βοήθειας παρά του Θεού εις το περαιτέρω Υμών έργο.

Μετά της εν Χριστω αδελφικής αγάπης

+ ΚΥΡΙΛΛΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΙΩΝ

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ