Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός

  • Dogma
Θεοδωρουπόλεως

Εκοιμήθη το βράδυ της Παρασκευής ο Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως Γερμανός.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Ροδόπης, κ. Γερμανός (Ἀθανασιάδης), ἐγεννήθη ἐν Μακροχωρίῳ τῇ 17ῃ Σεπτεμβρίου 1930. Ἀπεφοίτησε τῆς Ἑξαταξίου Ἀστικῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος Μακροχωρίου. Ἐφοίτησεν εἰς τό Γυμνάσιον τῆς Πατριαρχικῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς καί ἐν συνεχείᾳ εἰς τό Γυμνάσιον καί τό Λύκειον τῆς Ἱ. Θεολογικῆς Σχολῆς Χάλκης, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησε τό ἔτος 1954 μετά τετραετεῖς ἐπιτυχεῖς σπουδάς. Ἐχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον τήν 15ην Αὐγούστου 1966. Προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην καί ὠνομάσθη Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων τῇ 29ῃ Ὀκτωβρίου 1966. Τῇ 11ῃ Ἰανουαρίου 1972 ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ καί παρέμεινεν ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δέρκων μέχρι τῆς 5ης Φεβρουαρίου 1987, ὅτε ὠνομάσθη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως μέχρι τῆς 2ας Ὀκτωβρίου 1990, ὅτε καί προήχθη εἰς ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτην τῆς αὐτῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Τήν 10ην Ἰανουαρίου 1991 ὠνομάσθη ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Δημητρίου Ἡγούμενος τῆς κατά Χάλκην Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος. Mεταξύ τῶν ἐτῶν 1995 καί 2017 ἐθεράπευσε τό Μυστήριον τῆς Ἱ. Ἐξομολογήσεως τῆς τε Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν παρακειμένων αὐτῇ Ἱ. Μητροπόλεων.

TOP NEWS