Ελληνική Παιδεία, ο μεγάλος ασθενής της Κληρικολαϊκής

  • Dogma

Για τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τους περισσότερους κοινοτικούς παράγοντες της Μητροπολιτικής περιοχής Νέας Υόρκης, των ζήτημα των ελληνικών σχολείων και της ελληνικής γλώσσας και πως αντιμετωπίζονται από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, έχει μεγάλη σημασία.

Για τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης, αλλά και τους περισσότερους κοινοτικούς παράγοντες της Μητροπολιτικής περιοχής Νέας Υόρκης, των ζήτημα των ελληνικών σχολείων και της ελληνικής γλώσσας και πως αντιμετωπίζονται από την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, έχει μεγάλη σημασία.

Δυστυχώς στις τελευταίες κληρικολαϊκές συνελεύσεις οι συζητήσεις είναι υποβαθμισμένες, με ελάχιστο αριθμό αντιπροσώπων να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της επιτροπής Ελληνικής Εκπαίδευσης.

Σ’ αυτό συντελεί και το γεγονός ότι οι δάσκαλοι των κοινοτικών μας σχολείων δεν τυγχάνουν ανάλογης εκπροσώπησης με άλλους κλάδους (μουσικοί, ιεροψάλτες και βέβαια κληρικοί), ενώ και οι κοινότητες δεν φροντίζουν να στέλνουν κάποιους εξ αυτών ως αντιπροσώπους, ή να καλύψουν τις δαπάνες άλλων.

Το αποτέλεσμα είναι να επαφίεται η συμμετοχή στη συνεδρίαση της επιτροπής σε κάποιους ελληνόψυχους κοινοτικούς παράγοντες, που συνέδριο με το συνέδριο λιγοστεύουν.

Για να διαπιστώσει κανείς το μέγεθος του προβλήματος των ελληνικών μας σχολείων, αρκεί να δει τα ντοκουμέντα που υποβάλλονται στο συνέδριο και είναι μόνο δύο.

Η έκθεση του διευθυντή του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας της Αρχιεπισκοπής, δρα Ιωάννη Ευθυμιόπουλου και η έκθεση της διευθύντριας της Αμεσης Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας, Μαρίας Μακεδών. Αντίθετα καμία έκθεση δεν υποβάλλουν οι υπεύθυνοι ελληνικής εκπαίδευσης όλων των υπολοίπων Μητροπόλεων.

Μάλιστα αν κοιτάξει κανείς και τα δημοσιοποιημένα στοιχεία από τις κληρικολαϊκές συνελεύσεις των Μητροπόλεων, δεν θα βρει στοιχεία για το αν παρουσιάζονται εκθέσεις για την ελληνική παιδεία κι αν γίνεται η παραμικρή συζήτηση.

Με βάση της δύο εκθέσεις για την ελληνική παιδεία που υποβάλλονται στην φετινή 42 Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Φιλαδέλφειας, αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των ημερησίων και απογευματινών σχολείων, με αριθμούς μαθητών, συγκριτικούς πίνακες, μαθητές που περνούν τις πολιτειακές εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, οικονομική βοήθεια από τις τοπικές αρχές κ.α. παρέχει μόνο η έκθεσης της κ. Μακεδών για την Αμεση Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια (Νέα Υόρκη, Κονέκτικατ και Ουάσιγκτον).

Αντίθετα στην έκθεση του Δρα Ιωάννη Ευθυμιόπουλου παραθέτονται μόνο στοιχεία για την πορεία της έκδοσης σειράς των εγχειριδίων ελληνικής γλώσσας που ολοκληρώθηκε (και σύμφωνα με την έκθεση ήταν η κύρια ενασχόληση του Τμήματος Παιδείας την περίοδο 2012-2014) και τα διάφορα εκπαιδευτικά σεμινάρια που έγιναν.

Αναφέρει επίσης ότι το Γραφείο του βρίσκεται σε ανοιχτή και διαρκή επικοινωνία με τα σχολεία και τους φορείς τους κι ότι «λήφθηκαν υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες ομογενείς δάσκαλοι στα σχολεία, αλλά και οι άλλοι φορείς με τα ζητήματα λειτουργίας των σχολείων, επιδιώκοντας την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, μέσα από μία ανοιχτή δίοδο επικοινωνία με όλους τους παράγοντες».

Πάντως, αυτή η αναφορά της εισαγωγής της έκθεσης, δεν συνοδεύεται με κάποιο άλλο στοιχείο στα κυρίως τμήματα της έκθεσης, γύρω από το ποια προβλήματα δασκάλων λήφθηκαν υπόψη και τι άλλα ζητήματα εξετάστηκαν για τα κοινοτικά σχολεία σ’ ολόκληρη την Αμερική.

Το συμπέρασμα, δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των ημερησίων, απογευματινών και Σαββατιανών ελληνικών σχολείων σ’ όλη την Αμερική, ούτε για των αριθμό των μαθητών που φοιτούν σ’ αυτά, ούτε για τον αριθμό των δασκάλων. Και βέβαια αποφεύγεται επιμελώς οποιαδήποτε αναφορά σε μισθούς δασκάλων, ωφελήματα που παρέχονται, ποια πιστοποιητικά διαθέτουν για να διδάσκουν ελληνικά κ.α.

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Ειδικά για την Αρχιεπισκοπική περιφέρεια ΝΥ, βάση της έκθεσης της κ. Μακεδών στα ημερήσια και απογευματινά σχολεία της αρμοδιότητας του γραφείου της, κατά το έτος 2013-14 φοίτησαν 5.668 μαθητές, ενώ ο αριθμός των δασκάλων ανήλθε σε 236.

Υπάρχουν 6 ημερήσια σχολεία με αριθμό μαθητών 2.376. Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται 219 μαθητές προ-νηπιαγωγείου (UPK) και 196 νηπιαγωγείου. Σημειώνεται επίσης η διακοπή λειτουργίας του ημερήσιου σχολείου Τζαμέικας, λόγω μείωσης του αριθμού μαθητών. (Παρέχονται στοιχεία για κάθε σχολεία σε σύγκριση με τον προηγούμενο έτος).

Ο αριθμός των απογευματινών/Σαββατιανών σχολείων ανήλθε σε 43, με 3.306 μαθητές.

Σε σχέση με τις εξετάσεις ελληνικής γλώσσας (Comprehensive Examination in Modern Greek) το 2014 συμμετείχαν 471 μαθητές από 56 κοινοτικά και 4 δημόσια σχολεία, καθώς και ένα σχολείο τσάρτερ.

Ο δημοτική βοήθεια που έλαβαν τα ημερήσια σχολεία που βρίσκονται στο Δήμο Νέας Υόρκης ήταν $45,247.00 το 2012-13 και $51,498.00 in 2013-14).

Η έκθεση αναφέρει ότι στα τελευταία δέκα χρόνια στην άμεση Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια έκλεισαν 4 ημερήσια σχολεία, με αποτέλεσμα ο αριθμός των μαθητών να μειωθεί κατά 12%. Η εξήγηση αποδίδεται σε δημογραφικούς και οικονομικούς λόγους.

Στο ίδιο διάστημα αυξήθηκε κατά 3,2% ο αριθμός των φοιτούντων στα απογευματινά σχολεία, που σύμφωνα με την έκθεση ερμηνεύεται ως «σταθερό ενδιαφέρον στη μάθηση της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας».

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές των απογευματινών σχολείων αρχίζουν να εγκαταλείπουν το ελληνικό σχολείο μετά την Τετάρτη τάξη. Ενώ υπογραμμίζεται πως λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητών στις αρχικές τάξεις, υπάρχει μεγάλη ανάγκη δασκάλων εκπαιδευμένων για το επίπεδο αυτό.

Πάντως, η εκτίμηση του γραφείου είναι πως υπάρχει γενικά έλλειψη δασκάλων Ελληνικών, «ένα γεγονός που πρέπει να ληφθεί σημαντικά υπόψη».

Στην έκθεση υπάρχει ένα εκτενές κεφάλαιο για τα σχολεία τσάρτερ, που καταλήγει με το συμπέρασμα ότι συνολικά δεν εκπλήρωσαν τις προσδοκίες και ότι η εμφάνισή τους είχε αρνητική επίδραση στον αριθμό μαθητών των καθολικών σχολείων. Να σημειωθεί ότι αποφεύγει να παραθέσει στοιχεία για το ελληνικό σχολείο τσάρτερ του Μπρούκλιν (ένα από τα καλύτερα της Νέας Υόρκης), ή τα ελληνικά σχολεία τσάρτερ άλλων πολιτειών που πηγαίνουν πολύ καλά.

Η έκθεση καταλήγει με την υπογραμμισμένη φράση πως «τα Καθολικά σχολεία προτιμούν να κλείσουν παρά να εγκαταλείψουν την θρησκευτική τους ταυτότητα και να μετατραπούν σε σχολεία τσάρτερ».

Προφανώς κάτι ανάλογο σκεφτόμαστε να κάνουμε και μείς. Να κλείνουμε σχολεία – όπως Τζαμέικα ή Κορόνα – αντί να τα κάνουμε τσάρτερ.

Αποστόλης Ζουπανιώτης/greeknewsonline

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ