Εορτές Συνάξεως της Θεοτόκου και Ποιμένων στο χωριό των Ποιμένων

  • Dogma
ποιμένων

Με την καλούμενη θρησκευτική ευλάβεια και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκαν στο χωριό των Ποιμένων η Εορτή της Συνάξεως της Θεοτόκου, καθώς επίσης και η εορτή των Ποιμένων.

Τήν ἑπομένην τῶν Χριστουγέννων, Κυριακήν 26ην Δεκεμβρίου 2016/8ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή τῆςΣυνάξεως τῆς Θεοτόκου εἰς τό Χωρίον τῶν Ποιμένων, λόγῳ τῆς ἐν αὐτῷ Ἐκκλησίας τῆς Συνάξεως τῆς Θεοτόκου, ἱδρυθείσης ὑπό τοῦ πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Σεραφείμ καί ἡ ἑορτή τῶν Ποιμένων, οἱ ὁποῖοι κατά τήν νύκτα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἦσαν ἀγραυλοῦντες καίφυλάσσοντες φυλακάς ἐν ταῖς ποίμναις αὐτῶν καί ἤκουσαν τόν ἀγγελικόν ὗμνον «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ»καί προετράπησαν νά μεταβοῦν ἕως Βηθλεέμ καί εἶδον βρέφος ἐσπαργανωμένον κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ, (Λουκ. Κεφ 2, 8-20).

15 13

Τοῦ Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας καί τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τήν πρωΐαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς προεξῆρξεν ὁ ἡγούμενος τοῦ Προσκυνήματος ὁ καί ἐπαξίως τοῦ Γέροντος μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου Σεραφείμ συνεχίζων τήν ἀνακαίνισιν τῆς Μονῆς Ἀρχιμανδρίτης π. Ἰγνάτιος ἐν συλλειτουργίᾳ μετά τοῦ πνευματικοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου καί τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Χρήστου (Ἤσσα) Μοῦσλεχ καί ἐν προσευχῇ συμμετεχόντων πολλῶν ἐκ τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν τῆς Κοινότητος ταύτης.

Μετά τόν Ἑσπερινόν τό ἑσπέρας, τήν θείαν Λειτουργίαν τήν πρωΐαν καί τήν λιτάνευσιν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος πρός τό Σπήλαιον τῶν ἀγραυλούντων Ποιμένων, ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης Ἰγνάτιος ἐδεξιώθη φιλοφρόνως τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

08 03 02 11 20 01

TOP NEWS