Εορτή Αγίου Αντωνίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
πατριαρχείο ιεροσολύμων

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου, 30 Ιανουαρίου 2016 με το νέο ημερολόγιο, εορτάστηκε με κάθε θρησκευτική ευλάβεια στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η εορτή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου.

Η μνήμη του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου εορτάστηκε από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στο ομώνυμο παρακκλήσιο, το οποίο βρίσκεται εντός του Ιερού Ναού της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου.

Διαβάστε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση του Πατριαρχειου Ιεροσολύμων:

ΤοΣάββατον, 17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ μεγάλου εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου, συνεχομένης τῷ Πατριαρχεῖον βοειοδυτικῶς.

Ὡς γνωστόν, ὁ Μέγας Ἀντώνιος εἶναι εἷς τῶν μεγάλων ἀσκητῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ζήσας ἐπί 105 ἔτη, ἀπό Διοκλητιανοῦ καί Μαξιμιανοῦ ἕως καί τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί φθάσας εἰς ἀκρότητα μέτρων ἀσκήσεως, πνευματικῶν χαρισμάτων, «ἀναδείξας τάς ἐρήμους εἰς πόλεις», διδάξας τόν μοναχισμόν εἰς χιλιάδας μοναχούς. Τον βίον αὐτοῦ συνέγραψε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος στηρίξας τούς Χριστιανούς εἰς καιρόν διωγμῶν καί προασπίσας τό δόγμα  τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Νικαίας.

Εἰς τό παρεκκλήσιον τοῦ μεγάλου τούτου πατρός τῆς Ἐκκλησίας ἐτελέσθη θεία λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικολάου καί Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου, ἐν συμμετοχῇ εὐλαβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναχῶν, μοναζουσῶν, Ἑλληνοφώνων καί Ἀραβοφώνων τῆς παροικίας Ἱεροσολύμων καί προσκυνητῶν.

Τό ἐκκλησίασμα τοῦτο ἐδεξιώθη ὁ ἡγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀριστόβουλος  μετά τήν θείαν Λειτουργίαν εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ