Εορτή Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
αγίου ευθυμίου

Mε κάθε θρησκευτική ευλάβεια εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμου του Αγίου ευθυμίου του Μεγάλου.

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2016, 2 Φεβρουαρίου με το νέο ημερολόγιο, εορτάστηκε στο Πατριαρχείο η μνήμη του Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου στην ομώνυμη Ιερά Μονή.

Διαβάστε ακολούθως αναλυτικά την ανακοίνωση του Πατριαχείου Ιεροσολύμων και παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο.

Τήν Τρίτην, 20ήν Ἰανουαρίου/2αν Φεβρουαρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ μεγάλου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην ταῖς Ἱεραῖς Μοναῖς Παναγίας Σεϊδανάγιας καί Ἁγίας Αἰκατερίνης βορειοδυτικῶς τοῦ Πατριαρχείου εἰς μικράν ἀπόστασιν ἀπ’ αὐτοῦ εἰς τήν Χριστιανικήν συνοικίαν.

Ὡς γνωστόν ὁ ὅσιος Εὐθύμιος προσῆλθεν ἐκ τῆς πατρίδος αὐτοῦ Ἀρμενίας εἰς τούς Ἁγίους Τόπους περί τό 420μ.Χ. Ἀσκήσας εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας μετά τοῦ ἁγίου Θεοκτίστου ἵδρυσε Μονήν-Λαύραν, εἰς τήν ὁποίαν ἐδέχετο πλειάδα μοναχῶν προκεχωρημένων εἰς τήν ἄσκησιν-τελείωσιν καί πλειάδα Χριστιανῶν ἀγωνιστῶν εἰς τήν κατά Χριστόν ζωήν, κηρύσσων τό δόγμα τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τῆς Χαλκηδόνος, ἤτοι τῶν ἐν Χριστῷ δύο φύσεων καί θελήσεων θείας καί ἀνθρωπίνης ἐν ἀπολύτῳ συνεργίᾳ. Εἰς τήν Ὀρθοδοξίαν ἐπανέφερε πολλούς πλανηθέντας εἰς τήν αἵρεσιν τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ, ἐν οἷς καί ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία.

Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Κλαυδίου ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Τιμίου Σταυροῦ, τοῦ π. Ἰγνατίου ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Χωρίου τῶν Ποιμένων καί τοῦ π. Μακαρίου ἡγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγίου Νικοδήμου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου Ἀναστασίου, ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί μετέχοντος εὐσεβοῦς ἐκκλησιάσματος ἐκ μοναζουσῶν καί μελῶν τοῦ ἐν Ἱεοροσολύμοις ποιμνίου καί τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν ἡ καθηγουμένη ὁσιωτάτη μοναχή Χριστονύμφη ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν εἰς τό ἡγουμενεῖον καί πάντας εἰς τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ