Εορτή Αγίου Στεφάνου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
αγίου στεφάνου

Με κάθε θρησκευτική ευλάβεια τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Στεφάνου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

 

Τήν Δευτέραν, 27ην Δεκεμβρίου 2016/ 9ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου, ἑνός τῶν ἑπτά διακόνων, τούς ὁποίους ἐξέλεξαν οἱ Ἀπόστολοι, ἵνα βοηθοῦν Αὐτούς εἰς τό Κοινωνικόν ἔργον αὐτῶν τῶν τραπεζῶν. (Πράξ. κεφ. 6, 2-7).

Ἐκ τῶν ἑπτά τούτων ὁ Στέφανος ἦτο πλήρης Πνεύματος Ἁγίου, διαλεγόμενος μετά τῶν Ἰουδαίων καί ἀποδεικνύων αὐτοῖς ἐκ τῶν Γραφῶν τήν Ἀνάστασιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Τοῦτο δέν ἄντεξαν οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων, διό καί συνέλαβον, ἔσυραν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Γεθσημανῆν, ἔνθα καί ἐλιθοβόλισαν αὐτόν, ἐν ᾧ οὗτος προσηύχετο λέγων «Κύριε μή στήσῃς αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην».

Εἰς τό ἐπί τούτου Προσκύνημα τοῦ ἁγίου Στεφάνου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Γέροντος Καμαράσου Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Ἀγαπίου καί συμπροσευχομένων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐτελέσθη δέησις εἰς τό Σπήλαιον τοῦ Λιθοβολισμοῦ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, μετά δέ τοῦτο ὁ ἡγούμενος τοῦ Προσκυνήματος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἐπιφάνιος ἐδεξιώθη τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

01 02 03 09 05 04 10 11 αγίου στεφάνου 15 19 18 16

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ