Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στη Μονή Τιμίου Σταυρού (βίντεο)

  • Dogma
σταυροπροσκυνήσεως

Με την απαιτούμενη θρησκευτική ευλάβεια τιμήθηκε η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στη Μονή του Τιμίου Σταυρού.

Της εορτής της Σταυροπροσκυνήσεως και της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που ξέδωσε η Αρχιγραμματεία:

Τήν Κυριακήν, 13ην / 26ην Μαρτίου, Δ΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν, ἑπομένην τῆς Κυριακῆς τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἔλαβε χώραν ἡ ἑορτή τῆς προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν ἀρχαίαν Ἱεράν Μονήν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Ἱερουσαλήμ, πλησίον τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου.

Ἡ ἑορτή ἑωρτάσθη εἰς τήν Μονήν ταύτην, λόγῳ τοῦ ὅτι εἰς τήν περιοχήν αὐτῆς ἐφυτεύθη ὑπό τοῦ Λώτ τό τρισύνθετον ξύλον, ἐκ κέδρου, κυπαρίσσου καί πεύκης, ἐξ οὗ κατεσκευάσθη ὁ σταυρός, ἐφ΄ οὗ προσεπάγη ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Τῆς ἑορτῆς καί τῆς θείας Λειτουργίας ταύτης προεξῆρξεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὡς τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Ἱερωνύμου, Καλλίστου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χαραλάμπους καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου, ψάλλοντος τοῦ κ. Ἀλβανοῦ καί συμμετεχόντων μελῶν τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας τῆς Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἐτελέσθη ἡ Ἀκολουθία τῆς Σταυροπροσκυνήσεως εἰς τό σημεῖον τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Ξύλου καί πέριξ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί ἠκολούθησε ἑόρτιον κέρασμα, παρατεθέν ὑπό τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου εἰς τό ἡγουμενεῖον διά τούς Ἀρχιερεῖς, τούς συνοδούς αὐτὼν καί πᾶν τό Ἐκκλησίασμα.

03 04 05 06 08 09 10 12 13 15 18 19

TOP NEWS