Η εορτή της Συνάξεως της Θεοτόκου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
εορτή

Την επομένην των Χριστουγέννων, Κυριακήν 26ην Δεκεμβρίου 2016/8ην Ιανουαρίου 2017, εωρτάσθη η εορτή της Συνάξεως της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου. 

Η εορτή αύτη εορτάζεται ως Σύναξις ημών των πιστών, ίνα τιμήσωμεν ιδιαιτέρως την Θεοτόκον ως συνεργασθείσαν τα μέγιστα πλέον παντός άλλου θνητού ή και αγγέλου εις την εξ αυτής διά Πνεύματος Αγίου ενανθρώπησιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού διά την σωτηρίαν ημών. Η εορτή αύτη εωρτάσθη εις τον Ιερόν μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, εκκλησιαζομένων των Αγιοταφιτών Αρχιερέων και λοιπών Αγιοταφιτών και προσκυνητών. Άμα τη λήξει της θείας Λειτουργίας έλαβε χώραν η άνοδος εις το Πατριαρχείον. Ενταύθα ηκολούθησε ο αδελφικός ασπασμός μεταξύ των Αρχιερέων και του Μακαριωτάτου και ο ασπασμός της χειρός του Μακαριωτάτου υπό των Ιερέων, των μοναχών και των προσκυνητών.

01 03 04 07 08 09

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ