Η εορτή του Αγίου Δημητρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
Πατριαρχείο

Τήν Τρίτην, 26ην Ὀκτωβρίου / 8ην Νοεμβρίου  2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Θεσσαλονικέως, τοῦ Μυροβλύτου.

Η μνήμη του Αγίου εορτάσθηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εἰς τόν Ἱερόν αὐτοῦ παρεκκλήσιον, τό μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ κτιρίου τῆς Σχολῆς, τῆς ἐπονομαζομένης ἐξ αὐτοῦ ὡς τοῦ «Ἁγίου Δημητρίου» καί στεγασάσης  ἐπί ἥμισυν αἰῶνα καί πλέον τήν Πατριαρχικήν Ἱερατικήν Σχολήν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἁγιοταφιτῶν, στεγαζούσης δέ νῦν Ἀραβόφωνον Σχολήν τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τό Νηπιαγωγεῖον ἕως καί τό Λύκειον.

16 20 13 12 11 10 03 04 06

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ «καθελόντος τήν  τοῦ Λυαίου ἔπαρσιν ἐν τῷ σταδίῳ, δέ θαρρύναντος τόν Νέστορα καί διά τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ τόν Χριστόν δοξάσαντος», ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Σεργίου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου, τοῦ π. Χαραλάμπους- Φάραχ Μπαντούρ, καί τῶν Ἱεροδιακόνων π. Δημητρίου καί π. Ἀγαπίου, ψαλλόντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί προσερχομένων ἐν ἐκκλησιασμῷ τῶν μαθητῶν τῆς Ἀραβοφώνου Πατριαρχικῆς Σχολῆς, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν. Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης παρέστη εἰς σεμνήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου.

01 02 07 08 17 19

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ