Η εορτή του Αγίου Ιωάννη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
ιεροσολύμων

Τήν Τετάρτην, 7ην /20ήν Ἰανουαρίου 2016, ἑπομένην τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ἡ ἑορτή τῆς Συνάξεως τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εόρτασε την σύναξη του Αγίου εἰς τήν ἀρχαίαν Μονήν αὐτοῦ, τήν ἐκτισμένην μεταξύ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς Χριστιανικῆς Ὁδοῦ.Διά τοῦ ὅρου «Σύναξις» ἐννοεῖται ἡ συγκέντρωσις τῶν Χριστιανῶν εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἵνα τιμήσωσιν ἰδιαιτέρως ἐν συνάξει τόν ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον, ὡς «μείζονα ἐν γεννητοῖς γυναικῶν», καί ὡς τόν ὑπηρετήσαντα εἰς τόν μυστήριον τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

ιεροσολύμων

Εἰς τήν ὡς ἄνω Ἱεράν Μονήν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί ἡ θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Μακαρίου, Μελετίου καί Χρυσάνθου καί τῶν Ἱεροδιακόνων Μάρκου καί Χαραλάμπους, ψάλλοντος τοῦ προσκυνητοῦ Γεωργίου Παπανικολάου καί προσευχομένου ἐκκλησιάσματος ἐξ ἐντοπίων καί προσκυνητῶν ἐκ  διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας, προσῆλθεν διά προσκύνησιν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν καί  προσκυνήσας ἐπέβλεψεν ἔτι τάς ἐργασίας συντηρήσεως εἰς τήν ἐν λόγῳ Μονήν.

Ὁ καθηγούμενος καί ἀνακαινίζων τήν Μονήν Ἀρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαῖος ἐδεξιώθη τήν Πατριαρχικήν καί τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν εἰς τό ἡγουμενεῖον.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ