Επισκέψεις στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

  • Δόγμα

Ὁ Φραγκισκανός Ἀναπληρωτής Κουστωδός π. Ντομπρομήρ διά θέματα ἀφορῶντα ἐργασίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τήν Παρασκευήν 30ήν Μαρτίου/ 12ην Ἀπριλίου 2024 ἐπεσκέφθησαν τόν Μακαριώτατον:

Ὁ Φραγκισκανός Ἀναπληρωτής Κουστωδός π. Ντομπρομήρ διά θέματα ἀφορῶντα ἐργασίας εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Πέντε ἐθελονταί ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν μετά τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Χριστοδούλου ἡγουμένου τῆς Μονῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, διά νά βοηθήσουν εἰς τήν προετοιμασίαν ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τήν Δ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν.

TOP NEWS