Έτσι γιόρτασαν τον Άγιο Δημήτριο στην Μπολώνια

  • Dogma

Το μεγαλείον και η ακτινοβολία του Οικουμενικού Πατριαρχείου λάμπει και εις την περιοχήν αυτήν, η δε αναγέννησις της Ορθοδοξίας δίδει πλουσίους καρπούς, καθόσον, μετά από έξ περίπου αιώνας, ιδρύονται, ωργανωμέναι διοικητικά και εκκλησιαστικά, ενορίαι, αι οποίαι τιμούν και γεραίρουν αξιοθαυμάστως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. 

Ι.Μ. Ιταλίας

Η πόλις της Βολωνίας, η οποία είναι η δευτέρα βιομηχανική δύναμις της Ιταλίας, μετά την Νέαν Υόρκην της Ευρώπης, το Μιλάνο, χάρις εις το σεπτόν και σεμνόν Καρδινάλιον Bifi, ο οποίος, όλως ιδιαιτέρως εξετίμησε την ειρηνικήν και σεβάσμιον παρουσίαν του Σεβ. Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Ιταλίας και Μελίτης κ. Γενναδίου, παραχωρήσας τη Ιερά Μητροπόλει του εκκλησίαν, αφιερωμένην σήμερον εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Δημήτριον τον Μυροβλήτην, φιλοξενεί εκατοντάδας οικογενείας Ελλήνων και άλλων εθνικοτήτων Ορθοδόξων, οι οποίοι χαίρονται και αγάλλονται δια την εκκλησίαν κα τον εφημέριον Αρχιμανδρίτην Διονύσιον Παπαβασιλείου. Παρά του σημερινού Καρδιναλίου Caffara, η εκκλησία απέκτησε και εφημεριακήν κατοικίαν. Η ενορία του Αγίου Δημητρίου Βολωνίας προώδευσε πνευματικά και κοινωνικά χάρις εις τον λαμπρόν κληρικόν της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης εν Βολωνία, Αρχιμανδρίτην Διονύσιον.

Ο Μητροπολίτης μας κ. Γεννάδιος, συνοδευόμενος υπό του Πρωτοσυγκέλλου του, Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Ευαγγέλου Υφαντίδη, ετέλεσε την Πανηγυρικήν Θείαν Λειτουργίαν και την Δοξολογίαν της Εθνικής Εορτής, συνωμίλησε με πολλάς δεκάδας Ορθοδόξων, συνεβούλευσε αυτούς και έδωσε κατευθύνσεις, λόγω της κρίσεως, εις τούς υπευθύνους της ενορίας.

Είναι γεγονός αναντίρρητον οτι η μεγίστη αυτή Ευρωπαϊκή Περιφέρεια της Βολωνίας, με επικεφαλής τας ενορίας, πρώτον αυτήν, το Ρίμινι και την Πάρμα, έχουν ιδιάζουσα σημασίαν πρώτον δια το Γένος μας, το οποίον ανέστη, με την ενεργόν παρουσίαν και ισχυράν παρρησίαν των Ορθοδόξων και δεύτερον χάρις εις το κύρος και την προβολήν της Μητροπόλεως, η οποία εδημιούργησε ενορίας και σχολεία. Και από ανύπαρκτος η Ορθοδοξία έγινε ζώσα και υπολογίσημος, με το πλούσιν κοινωνικόν και πολιτιστικόν έργον της.

Εις την Ιταλίαν, ένθα το κέντρον και η καρδία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η Ορθόδοξος Μητρόπολις Ιταλίας και Μελίτης, η οποία ακολουθεί με σεμνότητα και πιστότητα την γνησίαν εκκλησιαστικήν γραμμήν της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, καθώς και την πατερικήν – ασκητικήν αυτού συμπεριφοράν πρός τον άνθρωπον γενικα, έχει αγαθάς σχέσεις με όλους του Χριστιανούς, και μάλιστα με τους Ρωμαιοκαθολικούς, καθώς και με κάθε άνθρωπον καλής θελήσεως.

Το μεγαλείον και η ακτινοβολία του Οικουμενικού Πατριαρχείου λάμπει και εις την περιοχήν αυτήν, η δε αναγέννησις της Ορθοδοξίας δίδει πλουσίους καρπούς, καθόσον, μετά από έξ περίπου αιώνας, ιδρύονται, ωργανωμέναι διοικητικά και εκκλησιαστικά, ενορίαι, αι οποίαι τιμούν και γεραίρουν αξιοθαυμάστως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον. Ο λαός της Βολωνίας, ο οποίος είναι συντηρητικός τω τρόπω της ζωής και δημιουργικός, πάνυ εργατικός και δημοκρατικός, μετά από έξ περίπου αιώνας, διά πρώτην φοράν ακούει και εντρυφεί εις την Οικουμενικότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και διά πρώτην φοράν υποδέχεται τον Οικουμενικόν Πατριάρχην (Νοέμβριος 2005), τον Οποίον τιμά και δοξάζει με την επίδοσιν εις Αυτόν τον τίτλον του Επιτίμου Διδάκτορος του Πανεπιστημίου της Βολωνίας, το οποίον είναι το αρχαιότερον της Ευρώπης, με κύρος παγκόσμιον διά τας επιτυχίας και τα επιτεύγματα.

Η Βολωνία, η πόλις των Επιστημόνων Ιατρών της Χειρουργικής Ορθοπαιδικής, αποτελεί διά την Ιεράν Μητρόπολιν Ιταλίας και Μελίτης μίαν φωτεινήν και προοδευτικήν έπαλξιν, η οποία από εκκλησιαστικής και πολιτιστικής πλευράς έχει μεγίστην σημασίαν.


TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ