Γέροντες Σωφρόνιος του Έσσεξ και Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης: Οι δυο νέοι Άγιοι της Ορθοδοξίας

  • Dogma
γέροντες

Στην αγιοκατάταξη δύο εξαιρετικά σημαντικών μορφών της Ορθοδοξίας, του Γέροντα Σωφρονίου του Έσσεξ, όπως και του Γέροντα Ιερωνύμου Σιμωνοπετρίτη, προχώρησε η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 

Η ανακοίνωση για την αγιοκατάταξη των δύο νέων Αγίων της Εκκλησίας μας, πραγματοποιήθηκε στις 27 Νοεμβρίου. Την ίδια ακριβώς ημέρα πριν από  δύο χρόνια, το 2017, η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου είχε ανακοινώσει και την αγιοκατάταξη του Γέροντος Ιακώβου Τσαλίκη.

Διαβάτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Τήν Τετάρτην, 27ην τ. μ. Νοεμβρίου 2019, συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρείαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τάς προγραμματισθείσας δι᾿ ἕν τριήμερον ἐργασίας αὐτῆς.

Μετά τήν ἀνάγνωσιν τῶν Πρακτικῶν προγενομένων συνεδριῶν, ἤρξατο ἡ θεώρησις τῶν ἀναγεγραμμένων ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει θεμάτων.

Εἰδικώτερον, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος, ἀποδεχθεῖσα εἰσήγησιν τῆς Κανονικῆς Ἐπιτροπῆς ἀνέγραψεν εἰς τό Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τούς ἐγνωσμένης ὁσιακῆς βιοτῆς καί πολιτείας Ἱερομόναχον Ἱερώνυμον Σιμωνοπετρίτην, Καθηγούμενον χρηματίσαντα τῆς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἱερᾶς Βασιλικῆς, Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας, καί ἀκολούθως Οἰκονόμον καί Πνευματικόν τοῦ Μετοχίου Ἀναλήψεως Βύρωνος Ἀττικῆς, καί Ἀρχιμανδρίτην Σωφρόνιον Σαχάρωφ, Καθηγούμενον χρηματίσαντα καί κτίτορα τῆς ἐν Ἔσσεξ Ἀγγλίας Ἱερᾶς Πατριαρχικῆς καί Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου».

TOP NEWS