Η εορτή του Αγίου Ονουφρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

  • Dogma
πατριαρχείο ιεροσολύμων

Το Σάββατο 12 Ιουνίου, 25 Ιουνίου 2016 με το νέο ημερολόγιο,εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη του Οσίου Ονουφρίου.

Η μνήμη του Οσίου Ονουφρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εορτάστηκε στην Ιερά Μονή του.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τό Σάββατον, 12ην /25ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν τοῦ Πατριαρχείου, τήν κειμένην εἰς μικράν ἀπόστασιν ἔναντι τῆς Κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ καί ἐπί τοῦ ἀγροῦ τοῦ Κεραμέως, τόν ὁποῖον ἠγόρασαν οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων μέ τά τριάκοντα ἀργύρια, τά ὁποῖα μεταμεληθείς ἐπέστρεψεν εἰς αὐτούς ὁ προδότης Ἰούδας, «πρός ταφήν τοῖς ξένοις».

πατριαρχείο ιεροσολύμων

Διά τόν λόγον τοῦτον ἡ Μονή αὕτη εὑρίσκεται ἐκτισμένη ἐπί τάφων σπηλαιωδῶν, λελαξευμένων ἐντός βράχου. Εἷς τῶν τάφων τούτων εἶναι τοῦ πρώτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἁγίου Ἰουβεναλίου (451 μ. Χ.).

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Μονῆς ταύτης, τόν κατά τό ἥμισυ λελαξευμένον ἐντός βράχου ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός ἀφ᾽ ἑσπέρας, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί συλλειτουργούντων τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ Πρεσβυτέρου π. Νικήτα, ψαλλούσης τῆς Γεροντίσσης Μαριάμ Σκορδᾶ καί ἄλλων μοναζουσῶν ἐξ Ἱεροσολύμων καί προσευχομένων μοναχῶν, μοναζουσῶν καί λαϊκῶν, κυρίως ἐξ Ἱεροσολύμων.

πατριαρχείο ιεροσολύμων πατριαρχείο ιεροσολύμων πατριαρχείο ιεροσολύμων

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ἔλαβε χώραν λιτανεία καί τέλεσις μνημοσύνου εἰς τόν τάφον τοῦ κτίτορος τῆς Μονῆς καί τῆς πρό τριῶν ἐτῶν κοιμηθείσης μοναχῆς τῆς Μονῆς Σεραφείμας καί ἀνεγνώθη ἡ εὐχή τῶν ὀπωρῶν.

Μετά ταῦτα ἠκολούθησε εἰς τό ἡγουμενεῖον δεξίωσις ὑπό τῆς ἐπιμελουμένης καλῶς τῶν τῆς Μονῆς ὁσιωτάτης καθηγουμένης μοναχῆς Παϊσίας.

Παρακολουθείστε τα σχετικά βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ