Η εορτή του Αγίου Προφήτη Ελισσαίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
προφήτη ελισσαίου

Την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων η μνήμη του Οσίου Προφήτη Ελισσαίου στην ομώνυμη Ιερά Μονή στην Ιεριχώ.

Ο Ναός της Μονής είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Προφήτη Ελισσαίου, μαθητή του προφήτη Ηλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Τήν Δευτέραν, 14ην /27ην Ἰουνίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου προφήτου Ἐλισσαίου εἰς τήν ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν εἰς τήν Ἱεριχώ, πλησίον τῆς συκομορέας, ἐπί τῆς ὁποίας ἀνῆλθεν ὁ τελώνης Ζακχαῖος, διά νά ἴδῃ τόν διερχόμενον Κύριον, «ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρός ἦν».

Ὁ Ναός τῆς Μονῆς ταύτης εἶναι ἀφιερωμένος εἰς τόν προφήτην Ἐλισσαῖον, μαθητήν τοῦ προφήτου Ἠλιοῦ. Εἰς τήν περιοχήν ταύτην ἐτέλεσε θαύματα ὁ προφήτης Ἐλισαῖος, ἕν τῶν ὁποίων ἦτο ἡ μετατροπή τῶν ὑδάτων τῆς πηγῆς τῆς Ἱεριχοῦς ἀπό πικρῶν καί βλαβερῶν εἰς γλυκέα καί πόσιμα καί ὠφέλιμα πρός ὑγιείαν τῶν κατοίκων τῆς Ἱεριχοῦς ἕως τῆς σήμερον.

προφήτη ελισσαίου προφήτη ελισσαίου προφήτη ελισσαίου

Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦτον ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί συλλειτουργούντων αὐτῷ τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰγνατίου καί τῶν Ἱεροδιακόνων π. Μάρκου καί π. Ἀναστασίου ψάλλοντος τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί συμμετεχόντων μελῶν τοῦ Ἀραβοφώνου ποιμνίου τῆς Ἱεριχοῦς καί μοναζουσῶν.

προφήτη ελισσαίου προφήτη ελισσαίου

Πρό τοῦ τέλους τῆς θείας Λειτουργίας ἀνεγνώσθη ἡ εὐχή τῶν σταφυλῶν. Μετά τό πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος ἐδεξιώθη φιλοφρόνως καί φιλοξένως τήν Ἀρχιερατικήν συνοδείαν καί τούς πιστούς εἰς τό ἡγουμενεῖον καί ἀκολούθως εἰς μεσημβρινήν τράπεζαν.

Παρακολουθείστε τα σχετικά βίντεο:

TOP NEWS