Κύπρος- Αρχιεπισκοπικές εκλογές: Τί αποκαλύπτει το 2ο μέρος της δημοσκόπησης

  • Dogma
κύπρος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μια άλλη διάσταση του τρόπου που οι πολίτες προσεγγίζουν τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, δίδει το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενήργησε για λογαριασμό του REPORTER, o οργανισμός ερευνών IMR, στην οποία, μεταξύ άλλων, καταγράφονται οι απόψεις των πολιτών, σε σχέση με τις προτεραιότητες που θεωρούν πως θα πρέπει να έχει ο νέος Αρχιεπίσκοπος, του τρόπου διαχείρισης της μεγάλης εκκλησιαστικής περιουσίας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει, αλλά και την άποψη τους για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών.

Στη δημοσκόπηση καταγράφεται επίσης η σχέση των πολιτών με την Eκκλησία, καθώς επίσης και τα κριτήρια στη βάση των οποίων θα λάβουν την απόφαση τους την ερχόμενη Κυριακή, ενώ παρουσιάζονται και οι απόψεις τους, σε σχέση με την ικανότητα των υποψηφίων Αρχιεπισκόπων να διαχειριστούν τα οικονομικά της Εκκλησίας.

Στο ερώτημα πόσο κοντά νιώθουν στην εκκλησία, το 25% των ερωτηθέντων, απάντησε πολύ κοντά, το 40% αρκετά κοντά, το 24% όχι και τόσο κοντά και μόλις το 11% καθόλου κοντά.

Δείτε το πρώτο μέρος της δημοσκόπησης 

4402909085034982 Στιγμιο?τυπο 2022-12-14, 10.59.56 μμ

Σε σχέση με την εκλογική διαδικασία που ακολουθείται για τις επικείμενες Αρχιεπισκοπικές Εκλογές, στη βάση των όσων προνοεί ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά, σε σχέση με την εκλογή του προκαθήμενου της Εκκλησίας, το 28% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι συμφωνεί, το 65% ότι διαφωνεί και μόλις το 7% ότι δεν έχει άποψη.

4402909559412736 Στιγμιο?τυπο 2022-12-14, 11.02.46 μμ

Σε σχέση με τις προτεραιότητες που θα πρέπει να έχει ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος, το 38% των ερωτηθέντων θεωρεί πως πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι η παροχή βοήθειας στους οικονομικά άπορους πολίτες. Ακολούθως, το 34% απάντησε πως βασική προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η πνευματική καθοδήγηση των πιστών και το 16% η ενίσχυση της σχέσης των νέων με την Εκκλησία. Ακολουθεί με 9% η απάντηση για ενίσχυση της σχέσης με τους πιστούς, με 8% η ενίσχυση του θεσμικού ρόλου της εκκλησίας και 5% η εμπλοκή στην επίλυση των πνευματικών προβλημάτων.

4402910032230550 Στιγμιο?τυπο 2022-12-14, 11.03.36 μμ

Στο ερώτημα για την κατεύθυνση που θα πρέπει να κινηθεί ο νέος Αρχιεπίσκοπος, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, δήλωσε πως θα πρέπει να υιοθετήσει νέα πολιτική και να επικεντρωθεί σε άλλα ζητήματα, σε σχέση με αυτά που είχε ως προτεραιότητα ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’, ενώ το 15% των ερωτηθέντων, δήλωσε πως και ο επόμενος Αρχιεπίσκοπος θα πρέπει να ακολουθήσει τις ίδιες πολιτικές με τον προκάτοχό του.

4402910438438926 Στιγμιο?τυπο 2022-12-14, 11.04.12 μμ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση του REPORTER, αναφορικά με τον τρόπο που κατά την άποψη τους, θα πρέπει να διαχειριστεί η Εκκλησία την περιουσία της. Η πλειοψηφία υποδεικνύει πως η εκκλησιαστική περιουσία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό έργο της, ενώ 30% δήλωσε πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθεί το κοινωνικό έργο που παρέχεται στους πολίτες.

4402911013900792 Στιγμιο?τυπο 2022-12-14, 11.05.12 μμ

Μόλις το 5% απάντησε πως η εκκλησιαστική περιουσία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ενισχυθεί το πνευματικό έργο, ενώ το 4% για νέες επενδύσεις έτσι ώστε να αυξηθούν περαιτέρω τα εισοδήματά της.

Αναφορικά με τα κριτήρια, στη βάση των οποίων θα λάβουν την απόφαση τους για τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές, το 57% δηλώνει πως το βασικότερο είναι το φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο που έχει προσφέρει έκαστος υποψήφιος μέχρι σήμερα. Σημαντικά ποσοστά, 27%, έλαβε και η απάντηση για το πνευματικό και θεολογικό έργο των Ιεραρχών, ενώ απαντήσεις όπως η ικανότητα διαχείρισης της περιουσίας της Εκκλησίας, οι θέσεις στο Κυπριακό και η στάση που κράτησαν έναντι του ουκρανικού έλαβαν ποσοστά κάτω από 5%.

4402911509961712 Στιγμιο?τυπο 2022-12-14, 11.05.52 μμ

Πάντως οι πιστοί δεν φαίνεται, τουλάχιστον  στα πλαίσια της δημοσκόπησης,  να παραδέχονται ότι επηρεάζονται πολύ από εξωγενείς παράγοντες σε σχέση με την επιλογή που θα κάνουν την ερχόμενη Κυριακή. Πιο συγκεκριμένα, στο ερώτημα, «τι θα επηρεάσει πιο πολύ τη ψήφο σας στις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές», το 76% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα επικρατήσει η προσωπική άποψη που διατηρούν για τους υποψήφιους Ιεράρχες, ενώ απαντήσεις όπως «στήριξη του Μητροπολίτη της Επαρχίας μου», «συμβουλές από συγγενείς και φίλους», συμβουλές από ιερέα της ενορίας μου ή του πνευματικού μου» και απόψεις που εκφράζονται στα ΜΜΕ», λαμβάνουν ποσοστά κάτω από 10%.

4402912132848973 Στιγμιο?τυπο 2022-12-14, 11.06.58 μμ

Τέλος, στο ερώτημα, «ποιος υποψήφιος θεωρείται ότι είναι ο πιο ικανός να διαχειριστεί τα οικονομικά ζητήματα και την περιουσία της Εκκλησίας, η πλειοψηφία δηλώνει άγνοια, ωστόσο τις περισσότερες απαντήσεις συγκεντρώνει ο Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος με 20%, ενώ ακολουθεί ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος με 18%, ο Μητροπολίτης Ταμασού Ησαίας με 16%, ο Μόρφου Νεόφυτος με 6%, ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας με 6% και τελευταίος ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Χρυσόστομος με 4%.

4402912500533902 Στιγμιο?τυπο 2022-12-14, 11.07.36 μμ

Η ταυτότητα της έρευνας

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τις εννέα μέχρι τις δεκατρείς Δεκεμβρίου, με παγκύπρια κάλυψη σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Το μέγεθος του δείγματος ήταν 1000 άτομα, άνδρες και γυναίκες με δικαίωμα ψήφου στις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές, ενώ η επιλογή δείγματος, έγινε με τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

4402906059282389 image

4402906226631761 image

TOP NEWS