Κυριακή του Θωμά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (βίντεο)

κυριακή

Με τη δέουσα θρησκευτική τάξη και κατάνυξη εορτάστηκε η Κυριακή του Θωμά, στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. 

Την Κυριακή 10 Απριλίου, 23 Απριλίου 2017 με το νέο ημερολόγιο, εορτάστηκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και συγκεκριμένα στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως η Κυριακή του Θωμά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Κυριακήν, 10ην /23ην Απριλίου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου εις τον Πανίερον Ναόν της Αναστάσεως, συμφώνως προς την τυπικήν διάταξιν της Εκκλησίας και το προσκυνηματικόν καθεστώς, το γεγονός της ψηλαφήσεως του Κυρίου υπό του Αποστόλου Θωμά. Κατά την εορτήν ταύτην η Εκκλησία αναμιμνήσκεται ότι την ογδόην από της Αναστάσεως ημέραν, ότε ο Κύριος «των θυρών κεκλεισμένων» εισήλθεν «εις το υπερώον, εν ω ήσαν συνηγμένοι οι μαθηταί», ήτο και «ο Θωμάς μετ’ αυτών» και είδε τον Κύριον και τους τύπους των ήλων εις τας χείρας και την πλευράν Αυτού και επείσθη αναφωνών : «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», (Ιωάν. 20, 24-29).

Το γεγονός τούτο εωρτάσθη ως «Παρρησία» υπό του Πατριαρχείου, ήτοι διά πανηγυρικού Εσπερινού αφ’ εσπέρας μετ’ εισόδου και προσκυνήσεως εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον και Μεγάλης Εισόδου και Αρτοκλασίας εις το Καθολικόν και διά θείας Λειτουργίας την πρωίαν εις τον Πανάγιον και Ζωοδόχον Τάφον, προεξάρχοντος του Πατριαρχικού Επιτρόπου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου και συλλειτουργούντων αυτώ του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου και του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, Αγιοταφιτών Ιερομονάχων, ων πρώτος ο Τελετάρχης Αρχιμανδρίτης π. Βαρθολομαίος και των Ιεροδιακόνων Δημητρίου και Αγαπίου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου και του αριστερού ψάλτου κ. Γεωργίου Αλβανού και μετεχόντων μελών της Ελληνικής παροικίας των Ιεροσολύμων και εισέτι εκ του Πάσχα παρευρισκομένων προσκυνητών εξ Ελλάδος, Κύπρου, Ρωσίας και Ρουμανίας.

Μετά την θείαν Λειτουργίαν ηκολούθησεν η άνοδος εις τα Πατριαρχεία, ένθα ο Σεβασμιώτατος ηυχήθη εις πάντας την βεβαίαν πίστιν του Θωμά και διένειμε αναστασίμους ευλογίας εις πάντας.

2604jer3 2604jer2 2604jer 2604jer4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ