Μνημόσυνο Αγιοταφιτών Πατέρων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
μνημόσυνο

Την Κυριακή 1 Ιανουαρίου τελέστηκε το μνημόσυνο των Αγιοταφιτών Πατέρων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Την Κυριακήν, 19ην Δεκεμβρίου 2016 (π. η) /1η Ιανουαρίου 2017 (ν. η), ετελέσθη το ετήσιον μνημόσυνον των Αγιοταφιτών Πατέρων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων, Ιεροδιακόνων και μοναχών εις το Καθολικόν του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως μετά την εν αυτώ τελεσθείσαν θείαν Λειτουργίαν, της οποίας προεξήρξεν η Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ.

Του Μνημοσύνου προεξήρξεν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αυτώ των Αγιοταφιτών Αρχιερέων Ιερομονάχων διακόνων, και μοναχών και μετεχόντων μελών της Εκκλησίας Ιεροσολύμων.

Μετά το μνημόσυνον ηκολούθησεν η άνοδος εις τα Πατριαρχεία, ένθα προσηνέχθη η «μακαρία».

06-768x514 04-768x514 03-768x514 01-768x514

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ