Νέα Υόρκη: «Θρησκείες για την Ειρήνη»

  • Dogma
θρησκείες

Συνεδρίες που οργανώθηκαν από το Παγκόσμιο Συνέδριο «Θρησκείες για την ειρήνη» διεξάχθηκαν από 11-13  Δεκεμβρίου 2019 στη Νέα Υόρκη με συμμετοχή των 200 και πλέον εκπροσώπων διαφόρων θρησκευτικών παραδόσεων από διάφορες χώρες του κόσμου.

Πραγματοποιήθηκε η συζήτηση του στρατηγικού σχεδιασμού  ανάπτυξης του οργανισμού για τα έτη 2020-2025. Συνοψίσθηκαν τα πορίσματα της δράσεως του οργανισμού κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την Ι’ Συνέλευση του Συνεδρίου στη Γερμανική πόλη Λιντάου τον Αύγουστο 2019.

Η εκλεγείσα από την εκείνη Συνέλευση Γενικός Γραμματέας του οργανισμού Άζα Καράμ ενημέρωσε λεπτομερώς για τα σχέδια συνεργασίας του υπό αυτήν οργανισμού με τον ΟΗΕ σε διαφόρους τομείς.

Στη συνεδρία του ηγετικού οργάνου των «Θρησκειών για την ειρήνη» του λεγόμενου «Παγκοσμίου Συμβουλίου» ενεκρίθη ο εκπονηθείς κατά τις συνεδρίες στρατηγικός σχεδιασμός της δράσεως του Παγκοσμίου Συνεδρίου «Θρησκείες για την ειρήνη» για την επόμενη πενταετία.

Στις εκδηλώσεις κατόπιν ευλογίας του Προέδρου του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας συμμετείχε ο Γραμματέας επί Διαθρησκειακών Υποθέσεων Ιερέας Δημήτριος Σαφόνοφ.

TOP NEWS