Ο Αποστολικός Δελεγάτος στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

  • Δόγμα

Επισκέψεις στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

Τήν Πέμπτην, 3ην /16ην Μαΐου 2024, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη ἐπισκέψεις ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Πάσχα:

1.Τόν Διευθυντήν τῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου κ. Σαμήρ Ζανανίρη μετά καθηγητῶν.

2.Τόν Ἀποστολικόν Δελεγᾶτον – Νούντσιον, ἤτοι ἀντιπρόσωπον τοῦ Βατικανοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Adolfo Tito Yllana.

3.Μέλη τοῦ Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ποιμνίου καί τόν ἀντιπρόσωπον τῆς Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων κ. Γεώργιον Βαράκλαν.

TOP NEWS