Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής για την Τεσσαρακοστή

  • Dogma
Αμερικής

«Προσφέρετε τον χρόνο και τα μέσα που διαθέτετε για να βοηθήσετε τους έχοντες ανάγκη» αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος στο εγκύκλιο μήνυμά του για την Τεσσαρακοστή.

«Προσμένοντας τις ημέρες και εβδομάδες που θα ακολουθήσουν, ευλαβώς σας ζητώ να αφιερώσετε τον χρόνο σας στις πνευματικές ευκαιρίες που προσφέρονται κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μείνετε πιστοί στην προσευχή και τη λατρεία. Τηρήσατε την νηστεία», προτρέπει τους πιστούς στο μήνυμά του για την Τεσσαρακοστή ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος.

Αναλυτικά:
14 Μαρτίου 2016
Ιερά και Μεγάλη Τεσσαρακοστή
Προσεύχομαι ίνα η αγάπη υμών έτι
μάλλον και μάλλον περισσεύη…
Φιλιππησίους 1:9

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Καθώς ξεκινούμε την ιερή πορεία μας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, παρακινούμεθα από τις ωραίες ακολουθίες και παραδόσεις της Ορθοδόξου πίστεώς μας να αφιερώσουμε τον εαυτόν μας στην προσευχή και τη νηστεία, να συναγόμεθα συχνότερα εν προσευχή, να αναλογισθούμε την κατεύθυνση της ζωής μας εν μετανοία, και να ενδυναμώσουμε την πίστη μας με την ελπίδα του φωτός και της μελλούσης ζωής.

Η πνευματική επίδραση αυτής της ιεράς περιόδου του έτους είναι τεραστία εάν αφιερώσουμε ολόκληρο το είναι μας – καρδιά, σώμα, ψυχή και διάνοια – στο Θεό. Η μεταμόρφωση αυτή στη ζωή μας και η μαρτυρία ζωής και πίστεως την οποία προσφέρουμε στους άλλους μέσω της Μεγάλης Τεσσαρακοστής επιβεβαιώνεται στην αρχή της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Φιλιππησίους.

Ευχαριστώντας τον Θεό για τους Χριστιανούς στους Φιλίππους και για την κοινωνία των εις το Ευαγγέλιον, γράφει ο Παύλος, προσεύχομαι ίνα η αγάπη υμών έτι μάλλον και μάλλον περισσεύη εν επιγνώσει και πάση αισθήσει (Φιλ. 1:9) . Από την πίστη των και την εμπειρία της αγάπης του Θεού και της αγάπης των προς αλλήλους, αύξησαν την πνευματική σοφία των.

Όταν προσερχόμεθα ενώπιον του Θεού εν μετανοία, βιώνουμε, επίσης, την μεγάλη αγάπη Του για μας. Η άφθονη και λυτρωτική χάρις Του αποκαλύπτεται και αναγνωρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τεσσαρακοστής καθώς οδηγούμεθα στην πλήρη και απόλυτη πράξη αγάπης του Πάθους του Κυρίου μας. Καθώς δεχόμεθα την αγάπη Του και οι ζωές μας ανανεώνονται μέσα σ’ αυτήν, ζούμε την ευλογία της βαθύτερης γνώσεως της αληθείας και του θελήματός Του. Ευλογημένοι από τη χάρη και την παρουσία Του, αποκτούμε μεγαλύτερη διάκριση και μπορούμε να διακρίνουμε το αγνό και το ιερό.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τον Απόστολο Παύλο καθώς συνεχίζει την επιστολή του προς τους Φιλιππησίους και τους καλεί εις το δοκιμάζειν υμάς τα διαφέροντα, ίνα ήτε ειλικρινείς και απρόσκοπτοι εις ημέραν Χριστού (Φιλ. 1:10). Στους λόγους αυτούς μπορούμε να δούμε πως η Μεγάλη Τεσσαρακοστή αποτελεί προετοιμασία για την υποδοχή του Αναστάντος Κυρίου. Βλέπουμε επίσης πως αυτή η ιερά περίοδος πρέπει να επιδράση στη ζωή μας στην προετοιμασία μας για την αιωνιότητα. Μέσα από τη μετάνοια και την συγχώρηση του Θεού μας δίδεται η δυνατότητα να διακρίνουμε την οδό προς την σωτηρία. Διά της χάριτος και της πίστεως γινόμεθα νέοι άνθρωποι εν Χριστώ, γνωρίζοντες και αναζητούντες τις άφθονες ευλογίες τις οποίες Εκείνος μας προσφέρει.

Ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε αυτές τις ευλογίες ως καρπόν δικαιοσύνης τον διά Ιησού Χριστού (Φιλ. 1:11). Στη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και διά της προσευχής, λατρείας και νηστείας μας βιώνουμε αυτές τις ευλογίες και βλέπουμε τους μεγάλους πνευματικούς καρπούς οι οποίοι παράγονται. Βλέπουμε πως αυτό το ταξίδι είναι το ταξίδι ολόκληρης της ζωής μας κορυφούμενο στις ευλογίες της αιώνιας ζωής και κοινωνίας με τον Θεό. Βλέπουμε τις ευλογίες μέσα από την μαρτυρία και διακονία στους άλλους στη διάρκεια αυτής της ιεράς περιόδου, καθώς ευλαβώς προσμένουμε το φως και τη χαρά του Πάσχα.

Προσμένοντας τις ημέρες και εβδομάδες που θα ακολουθήσουν, ευλαβώς σας ζητώ να αφιερώσετε τον χρόνο σας στις πνευματικές ευκαιρίες που προσφέρονται κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μείνετε πιστοί στην προσευχή και τη λατρεία. Τηρήσατε την νηστεία. Προσφέρετε τον χρόνο και τα μέσα που διαθέτετε για να βοηθήσετε τους έχοντες ανάγκη. Πρωτίστως, αναζητήστε την χάρη του Θεού ώστε η αγάπη σας προς Εκείνον και προς αλλήλους να αφθονή, ώστε από τις άφθονες ευλογίες και τους πνευματικούς καρπούς που λαμβάνουμε να προσφέρουμε ευχαριστία, δόξα και αίνο σ’ Εκείνον!

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη,

† ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

TOP NEWS