Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στα Καβάφεια 2017 – ΦΩΤΟ

  • Dogma
Καβάφεια

Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παράρτημα των «Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας» και με την υποστήριξη των υπουργείων Πολιτισμού Αιγύπτου και Ελλάδας, της Όπερας του Καΐρου και του Ελληνικού Πολιτιστικού Κέντρου Καΐρου, διοργάνωσε το 14ο Λογοτεχνικό Συμπόσιο «Καβάφεια 2017», από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, στο Κάιρο και την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Στην Αλεξάνδρεια, η τελετή έναρξης του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, όπου έγιναν και τα εγκαίνια έκθεσης της αρχιτέκτονος – εικαστικού Άννας Φιλίνη με θέμα «Δράματα εξουσίας σε ιστορικά ποιήματα του Καβάφη». Η πρώτη συνεδρία του Συμποσίου ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του εμπνευστή των Καβαφείων, ιστορικού και συγγραφέα Κωστή Μοσκώφ, ενώ η συνεδρία που θα ακολούθησε εξέτασε τη συμβολή του Καβάφη στην ελληνική ποίηση. Διήμερη επίσκεψη στην Αίγυπτο πραγματοποίησε και ο υπουργός Εξωτερικών. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του ο κ. Κατρούγκαλος εγκαινίασε, μαζί με τον Κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, τα 14α Καβάφεια, με εικαστική έκθεση της Άννας Φιλίνη και συναντήθηκε με τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ. Θεόδωρο Β’.
ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ (ÁÉÃÕÐÔÏÓ) Ï ÐÁÔÑÉÁÑ×ÇÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÄÅ×ÈÇÊÅ ÔÇÍ ÅÐÉÓÊÅØÇ ÔÏÕ ÁÍ.ÕÐ. ÅÎ ÃÉÙÑÃÏÕ ÊÁÔÑÏÕÃÊÁËÏÕ ÓÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ (÷èåò âñáäõ)//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ/EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÌÅ ÏÕÊÑÁÍÉÊÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÍ ÕÐ.ÅÎ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου, οι εργασίες του Συμποσίου συνεχίστηκαν στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, αναδεικνύοντας τη διεθνή απήχηση του έργου του Κ. Π. Καβάφη, με ειδική αναφορά στον αραβικό κόσμο, καθώς και στα «πριν» και τα «μετά» της ποίησής του στην επόμενη συνεδρία, ενώ το Συμπόσιο ολοκληρώθηκε με στρογγυλή τράπεζα για τον ρόλο του Καβάφη σε καιρούς κρίσης.

ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÌÅ ÏÕÊÑÁÍÉÊÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÍ ÕÐ.ÅÎ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÌÅ ÏÕÊÑÁÍÉÊÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÍ ÕÐ.ÅÎ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÌÅ ÏÕÊÑÁÍÉÊÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÍ ÕÐ.ÅÎ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÌÅ ÏÕÊÑÁÍÉÊÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÍ ÕÐ.ÅÎ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÌÅ ÏÕÊÑÁÍÉÊÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÍ ÕÐ.ÅÎ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Το βράδυ της Κυριακής, το Ελληνικό Παράρτημα των «Φίλων της Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας», που είχαν το πρωί διεξάγει τις εργασίες της 20ής Διεθνούς Συνάντησής τους, διοργάνωσε στη Βιβλιοθήκη παρουσίαση του βιβλίου «Το ποιητικό αλφάβητο» από τον ρουμανικό εκδοτικό Οίκο Ομόνοια με την ευγενική χορηγία της κας Αικατερίνης Μπελεφαντή – Σοφιανού.

ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÌÅ ÏÕÊÑÁÍÉÊÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÍ ÕÐ.ÅÎ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Μετά το πέρας των εργασιών του Συμποσίου, τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Πατριαρχείου Αλεξάνδρειας παρουσίαση του λευκώματος «Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας. Δέκα Χρόνια από τα Εγκαίνια του Πατριαρχικού Μεγάρου», που εκδόθηκε από το παλαίφατο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας με την ευγενική χορηγία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ ÈÅÏÄÙÑÏÕ ÌÅ ÏÕÊÑÁÍÉÊÇ ÁÍÔÉÐÑÏÓÙÐÅÉÁ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÏÍ ÕÐ.ÅÎ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁ--ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÌÏÕ ÃÉÁ ÔÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×ÅÉÏ ÁËÅÎÁÍÄÑÅÉÁÓ//×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ