Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων για την εκδημία του Πατριάρχη Ιγνατίου

  • Dogma

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εκφράζει την κατά Θεόν βαθυτάτην λύπην της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος και όλου του πληρώματος αυτού επί τη εις Κύριον εκδημία του μακαριστού Πατριάρχου Αντιοχείας κυρού Ιγνατίου.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων αναμιμνήσκεται την αγαστήν εν Χριστώ συνεργασίαν και κοινωνίαν μετά του πλουσίου εις  πείραν, σύνεσιν και σοφίαν εκλιπόντος Πατριάρχου Ιγνατίου, εκδηλωθείσαν εις τας προσπαθείας δια την αναβάθμισιν του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, εις συναντήσεις εις την ιεράν Αρχιεπισκοπήν Κύπρου δια θέματα νεολαίας των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων της Μέσης Ανατολής και δια την ηθικήν και υλικήν συμπαράστασιν των καταφυγόντων εις Ιορδανίαν Συρίων προσφύγων.

Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων εύχεται διακαώς επί του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, όπως Κύριος ο Θεός αναπαύση την ψυχήν του  εκλιπόντος πολιού Πατριάρχου Ιγνατίου εν χώρα ζώντων  εις τους κόλπους του Πατριάρχου Αβραάμ, και ενισχύση το Πατριαρχείον Αντιοχείας, όπως διέλθη εν ειρήνη και ευσταθεία την στενήν και τεθλιμμένην περίοδον της χηρείας του Θρόνου και αναδείξη  διάδοχον αντάξιον του  αναστήματος του εκλιπόντος Πατριάρχου.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ