Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων παρασημοφόρησε τον Ιβάν Σαββίδη (βίντεο)

  • Dogma
πατριάρχης ιεροσολύμων

Την Πέμπτη 1 Απριλίου, 14 Απριλίου 2016 με το νέο ημερολόγιο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων δέχτηκε στο Πατριαρχείο τον κ. Ιβάν Σαββίδη, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος συζήτησε με τον κ. Ιβάν Σαββίδη για το θρησκευτικό και πολιτιστικό έργο που ασκεί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

πατριάρχης ιεροσολύμων

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας:

Την Πέμπτην, 1ην/14ην Απριλίου 2016, ο κ. Ιβάν Σαββίδης μετά της συζύγου και μετά μικράς συνοδείας Αυτού επεσκέφθη το Πατριαρχείον. Τον κ. Σαββίδην εδέχθη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης, ο Μακαριώτατος ωμίλησεν εις τον κ. Σαββίδην περί του θρησκευτικού και πολιτιστικού έργου, το οποίον εξασκεί το Πατριαρχείον εις την Αγίαν Γην ως εκπρόσωπος όλων των Ορθοδόξων Ρωμαίων, Ελλήνων, Ρουμάνων, Αράβων, Ουκρανών και λοιπών Ορθοδόξων εθνών.

πατριάρχης ιεροσολύμων

Εις την διαφύλαξιν των Παναγίων Προσκυνημάτων υπήρξαν ανέκαθεν φύλακες Αγιοταφίται Πατέρες, οι οποίοι ενίοτε εμαρτύρησαν ως μάρτυρες της αγάπης του Χριστού, ως ο μαρτυρικώς τελειωθείς εις το Φρέαρ του Ιακώβ Άγιος Φιλούμενος και ο δολοφονηθείς ηγούμενος της Ι. Μονής Χοζεβά Αρχιμανδρίτης Γερμανός.

Τον κ. Σαββίδην ετίμησεν ο Μακαριώτατος διά του παρασήμου του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου, εις αναγνώρισιν της εμπράκτου αγάπης και υποστηρίξεως αυτού προς το Πατριαρχείον, ως εφάνη εις την δωρεάν αυτού προς την βιβλιοδέτιδα μοναχήν Δανιηλίαν, εγκαινιάσασαν τη ευλογία του Πατριαρχείου βιβλιοδετείον επί του Όρους των Ελαιών.

πατριάρχης ιεροσολύμων

Επί τη ευκαιρία ταύτη ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τον κ. Σαββίδην ωραιοτάτην εικόνα της Παναγίας Ιεροσολυμιτίσσης και Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας εις την σύζυγον και τα μέλη της συνοδείας αυτού.

Ζητήσας και πάλιν την ευλογίαν του Μακαριωτάτου, ο κ. Σαββίδης, ανεχώρησε μετά της συνοδείας του Τελετάρχου και Παραδραγουμάνου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου και της μοναχής Δανιηλίας διά την προσκύνησιν εις τον Ναόν της Αναστάσεως, εις τον Πανάγιον Τάφον και τον Γολγοθάν και εν συνεχεία την επίσκεψιν εις το Όρος των Ελαιών τη συνοδεία του Μακαριωτάτου και της μοναχής Δανιηλίας.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο:

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ