Ο υπ. Περιβάλλοντος της Κύπρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
Περιβάλλοντος

Στη συμβολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων στην ειρηνική διαθρησκευτική διαβίωση των κατοίκων της Αγίας Γης, κυρίως με τα σχολεία που φοιτούν Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Κύπρου κατά την επίσκεψή του στο Πατριαρχείο.

Την Τετάρτην, 24ην Μαρτίου/ 6ην Απριλίου 2016, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Αναπτύξεως και Περιβάλλοντος της Κύπρου κ. Νικόλαος Κουγιάλης μετά της συνοδείας αυτού ήτοι της κας Ανθούλας Χαραλάμπους Σαββίδη, Διευθυντρίας Γραφείου Υπουργού, Ανωτέρου Λειτουργού Συντονισμού, του κ. Χαραλάμπους Χατζηπάκκου, Ανωτέρου Λειτουργού Περιβάλλοντος, της Πρέσβεως της Κύπρου εις το Ισραήλ κ. Θεσσαλίας Σιάμπου και της κ. Λουίζας Βαράκλα επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

11

Τον κ. Υπουργόν και την συνοδείαν αυτού εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών.

09

Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης εγένετο ενδιαφέρουσα συζήτησις περί της συμβολής του Πατριαρχείου εις την ειρηνικήν διαθρησκευτικήν διαβίωσιν των κατοίκων της Αγίας Γης, κυρίως διά των σχολείων αυτού, ένθα φοιτούν Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ανεξαιρέτως.

08
Ωσαύτως εγένετο λόγος διά την περιουσίαν του Πατριαρχείου εις την Κύπρον, διά τας σχέσεις του Πατριαρχείου μετά της Εκκλησίας και της Πολιτείας της Κύπρου και διά την προσφάτως επανιδρυθείσαν Εξαρχίαν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εις Κύπρον.

03

Κατά την λήξιν της συναντήσεως ταύτης, ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τον κ. Υπουργόν και την συνοδείαν αυτού Ιεροσολυμιτικάς ευλογίας.

01

Ο κ. Υπουργός ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον διά την επίσκεψιν ταύτην και εζήτησε τας ευλογίας Αυτού διά την επιτυχίαν της επισκέψεως αυτού εις Ισραήλ και εσυνέχισε την επίσκεψιν αυτού διά προσκύνησιν εις τον Ναόν της Αναστάσεως, τον Πανάγιον Τάφον και τον Φρικτόν Γολγοθάν.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ