Ο Υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

  • Dogma
Ιεροσολύμων

Το εσπέρας της Καθαράς Τρίτης, 15ης /28ης Φεβρουαρίου 2017, ο Υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας κ. Andrei Galbur, συνοδευόμενος υπό του νυν Γενικού Γραμματέως του Υπουργείου Εξωτερικών και πρώην Πρέσβεως της Μολδαβίας εις Ισραήλ κ. Anatoli Vangeli, υπό ετέρου συνεργάτου αυτού και της Πρέσβεως της Μολδαβίας εις Ισραήλ, επεσκέφθη το Πατριαρχείον.

Τον εξοχώτατον κ. Υπουργόν και την συνοδείαν αυτού εδέχθη ενθέρμως η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Τελετάρχου Αρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου και του Αρχιδιακόνου π. Μάρκου. Εις το πλαίσιον της επισκέψεως ταύτης ο κ. Υπουργός εξέφρασε την χαράν αυτού επί τη επισκέψει, ουχί μόνον διά πολιτικούς αλλά και διά θρησκευτικούς σκοπούς εις την Αγίαν Γην και το Πατριαρχείον. Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη ιδιαιτέρως εις την αγάπην και την συμπαράστασιν της Ιερουσαλήμ διά τας τρεις μονοθειστικάς θρησκείας και εις την συνύπαρξιν Χριστιανών και Μουσουλμάνων από των ημερών του «Αχτιναμέ» μεταξύ του αειμνήστου Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σωφρονίου και του Χαλίφου Ομάρ Χατάμπ και εις το έργον του Πατριαρχείου εις αυτήν και εις τας ιδιοκτησίας, τας οποίας είχε το Πατριαρχείον εις την Μολδαβίαν. Επί τη επισκέψει ταύτη ο κ. Υπουργός επέδωσεν εις τον Μακαριώτατον παλαιόν Σλαβονικόν βιβλίον Μηναίου διά την Κεντρικήν Βιβλιοθήκην του Πατριαρχείου, ο δε Μακαριώτατος επέδωσεν εις τον κ. Andrei Galbur και εις τους συνεργάτας αυτού εικόνα της Θεοτόκου και του Αγίου Κουβουκλίου και μετάλλιον των 2000 ετών ιστορίας του Πατριαρχείου.

07

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ