Παρασημοφόρηση Μητροπολίτη Αικατερίνεμπουργκ (βίντεο)

  • Dogma
μητροπολίτη αικατερίνεμπουργκ

Το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, 23 Φεβρουαρίου με το νέο ημερολόγιο, η Α.Θ.Μ. Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος, παρασημοφόρησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αικατερίνεμπουργκ κ. Κύριλλο.

Η σεμνή τελετής της παρασημοφόρησης του Μητροπολίτη Αικατερίνεμπουργ κ. Κυρίλλου του Πατριαρχείου της Ρωσίας με το παράσημο του Ανώτερου Ταξιάρχη του Τάγματος των Ιπποτών του Πανάγιου Τάφου,  έλαβε χώρα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Διαβάστε τη σχετική ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας για την παρασημοφόρηση του Μητροπολίτη Αικατερίνεμπουργκ κ. Κυρίλλου.

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 10ης /23ης  Φεβρουαρίου 2016, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος εἰς σεμνήν τελετήν εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπαρασημοφόρησε τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αἰκατερίνεμπουργκ κ. Κύριλλον τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρωσίας διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου καί τόν συνοδόν αὐτοῦ εὐσεβῆ προσκυνητήν κ. Μπόριδα Σόκολ διά τοῦ παρασήμου τοῦ Σταυροφόρου τοῦ αὐτοῦ Τάγματος.

Ἡ τιμητική αὕτη διάκρισις ἀπενεμήθη τῷ Σεβασμιωτάτῳ Μητροπολίτῃ Κυρίλλῳ καί τῷ εὐσεβεῖ προσκυνητῇ κ. Σόκολ διά τήν εὐλαβῆ αὐτῶν διάθεσιν καί τήν ἐνεργόν αὐτῶν συμπαράστασιν καί συνδρομήν εἰς τήν ἐπιτελουμένην μελέτην συντηρήσεως καί προστασίας τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἀμφότεροι οἱ τιμηθέντες συγκεκινημένοι ηὐχαρίστησαν τόν Μακαριώτατον διά τήν τιμητικήν ταύτην διάκρισιν καί ὑπεσχέθησαν ὅτι θά συνεχίσουν τάς εὐγενεῖς αὐτῶν προσπαθείας καί προσφοράς ὑπέρ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Ἅμα τῇ παρασημοφορήσει, χορῳδία νέων καί νεανίδων τῆς Μητροπόλεως Αἰκατερινεβούργου, συνοδεουσα τόν Μητροπολίτην, ἔψαλε τόν Πολυχρονισμόν τοῦ Μακαριωτάτου καί τό μελοποιημένον τῇ Θεοτόκῳ ποίημα τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου  «Ἁγνή Παρθένε Δέσποινα» ρωσιστί καί ἑλληνιστί.

Παρακολουθείστε το σχετικό βίντεο της παρασημοφόρησης του Μητροπολίτη Αικατερίνεμπουργκ.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ