Προσκυνητές από τη Ρένε στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

  • Δόγμα

Επισκέψεις στον Ιεροσολύμων Θεόφιλο

Τό Σάββατον, 5ην /18ην Μαΐου 2024, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη:

1.Εἰκοσιπενταμελῆ ὁμάδα πιστῶν ἐκ τῆς πόλεως Πκέα, (Βιβλικήν Πκεήν) τοῦ Βορείου Ἰσραήλ ὑπό τόν Ἱερέα αὐτῶν π. Ἠλίαν διά νά ὑποβάλουν τά σέβη αὐτῶν καί τούς ἑορτίους Πασχαλίους χαιρετισμούς αὐτῶν.

2.Τεσσαρακονταμελῆ ὁμάδα ἐκ τῆς παρακειμένης τῇ Ναζαρέτ κώμης τοῦ Ρένε ὑπό τόν Ἱερέα αὐτῶν π. Σαμάν, διά να ὑποβάλουν καί οὗτοι τά σέβη αὐτῶν καί προσκαλέσουν τόν Μακαριώτατον διά τήν ἑορτήν αὐτῶν τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου.

TOP NEWS