Στρατηγός του Βελγικού Στρατού επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Βελγίου

  • Δόγμα

Η ανταλλαγή απόψεων εγένετο εις κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και κατανοήσεως, ο δε Στρατηγός διεβεβαίωσε τον Μητροπολίτην Βελγίου κ. Αθηναγόρα διά την σημασίαν και ανάγκην της ποιμαντικής, λατρευτικής και πνευματικής υποστηρίξεως εις το σώμα του στρατού διά της διευρύνσεως της στρατιωτικής υπηρεσίας εν Βελγίω δι᾽ ορθοδόξων εφημερίων.

Την Δευτέραν 4η Ιουλίου 2022, ο Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας, ως εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν Βελγίω ενώπιον των Βελγικών Αρχών, δέχθηκε εις την έδρα της Ιεράς Μητροπόλεως εν Βρυξέλλαις την επίσκεψιν του Διοικητού της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Εφημερίων Βελγίου, Στρατηγόν Pierre Neirinckx, MD.

Ο Στραγητός επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Βελγίου εις το πλαίσιο της ιδρύσεως ορθοδόξου υπηρεσίας εις τον Βελγικόν Στρατόν.

Η ανταλλαγή απόψεων εγένετο εις κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και κατανοήσεως, ο δε Στρατηγός διεβεβαίωσε τον Μητροπολίτην Βελγίου κ. Αθηναγόρα διά την σημασίαν και ανάγκην της ποιμαντικής, λατρευτικής και πνευματικής υποστηρίξεως εις το σώμα του στρατού διά της διευρύνσεως της στρατιωτικής υπηρεσίας εν Βελγίω δι᾽ ορθοδόξων εφημερίων.

TOP NEWS