Συγχαρητήρια επιστολή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων προς τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου

  • Dogma

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλος, στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του δεύτερου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλος, στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του δεύτερου για την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Στην εν λόγω επιστολή, ο κ. Χρυσόστομος, απευθυνόμενος στους μαθητές και τους φοιτητές της μεγαλονήσου, τόνισε την ανάγκη για «διατήρηση της Ελληνορθόδοξης ταυτότητας και της Ελληνικής γλώσσας για να συνεχιστεί η δημιουργική και αξιοπρεπής ζωή και παρουσία μας στο ιστορικό γίγνεσθαι».

Ο κ. Θεόφιλος, επανέλαβε τα λόγια του Αρχιεπισκόπου της Κύπρου, ο οποίος μίλησε για τον «κίνδυνο της επιχειρούμενης προσπάθειας που έχει ως στόχο την αντικατάσταση του μαθήματος των θρησκευτικών και τον υπερτονισμό του κυπριακού ιδιώματος έναντι της ελληνικής γλώσσας, με σκοπό τη διάσπαση του έθνους».

Ακόμη, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ευχήθηκε τα καλύτερα για τον κ. Χρυσόστομο, και συγκεκριμένα για την ολοκλήρωση αυτού του έργου αλλά και για τον αγώνα για μια ελεύθερη Κύπρο.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων:

Μακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, εν Χριστώ τω Θεώ, λίαν αγαπητέ και περισπούδαστε αδελφέ και συλλειτουργέ της Ημών Μετριότητος Κύριε Χρυσόστομε. Την Υμετέραν ποθεινοτάτην Ημίν Σεβασμίαν Μακαριότητα εν αγίω φιλήματι περιπτυσσόμενοι, ηδέως προσαγορεύομεν.

Μετά ζωηρού ενδιαφέροντος παρηκολουθήσαμεν την από τηλεοράσεως αναμεταδοθείσαν και εν τοις ιεροίς ναοίς της Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Κύπρου εν τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, 15ης μηνός Σεπτεμβρίου τρέχοντος, αναγνωσθείσαν Συνοδικήν εγκύκλιον της Υμετέρας λίαν αγαπητής και περισπουδάστου Ημίν Μακαριότητος, επί τη ενάρξει μάλιστα του νέου σχολικού έτους 2013–14.

Εν τη εγκυκλίω ταύτη επισημαίνεται ο κίνδυνος εκ της επιχειρουμένης προσπαθείας εις τα νέα σχολικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου της αντικαταστάσεως του μαθήματος των θρησκευτικών δια της θρησκειολογίας, του υπερτονισμού του Κυπριακού ιδιώματος έναντι της Ελληνικής γλώσσης, της αναπτύξεως της δημοκρατικότητος των μαθητών μόνον και της αποσιωπήσεως των αξιών της Χριστιανικής ημών Παραδόσεως, αι οποίαι διατηρούν την Ρωμαιο-Ορθόδοξον ταυτότητα ημών και κρατούν εις αδιάσπαστον συνοχήν και ενότητα το ευλογημένον έθνος ημών.

Θερμώς συγχαίρομεν τη Υμετέρα Μακαριότητι επί τη θαρραλέα ταύτη ποιμαντική Εθναρχική εγκυκλίω και ευχόμεθα Αυτή πλουσίαν την άνωθεν ενίσχυσιν επί έτη πολλά δια την ολοκλήρωσιν του αρξαμένου υπ’ Αυτής αναγεννητικού ανανεωτικού έργου εν τη Εκκλησία της Κύπρου και την συνέχισιν της συμβολής Αυτής εις την γεωγραφικήν δικαίαν ενοποίησιν της υπό της Τουρκικής κατοχής κατατετμημένης μαρτυρικής Μεγαλονήσου Κύπρου.

Αγαπητός εν Χριστώ αδελφός,

ΘΕΟΦΙΛΟΣ Γ´

Πατριάρχης Ιεροσολύμων.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ