Συλλυπητήρια επιστολή του Αρχιεπισκόπου Αμερικής για τον Γλαύκο Κληρίδη

  • Dogma

Συλλυπητήριο επιστολή για την εκδημία του Γλαύκου Κληρίδη απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Dogma Newsdesk

Συλλυπητήριο επιστολή για την εκδημία του Γλαύκου Κληρίδη απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, στην οποία αναφέρει:

Μετα βαθυτάτης λύπης επληροφορήθην πρό ολίγου τήν εις Κύριον εκδημίαν του αγαπητού καί εκλεκτού Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γλαύκου Κληρίδη.

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής συμμετέχει πλήρως εις τό πένθος του Κυπριακού Λαού διά τήν απώλειαν ενός εξόχου πατριώτου, αγωνιστού καί πολιτικού ηγέτου ο οποίος αφιέρωσε τήν ζωήν του υπέρ της ελευθερίας καί της δικαιοσύνης της μαρτυρικής Μεγαλονήσου.

Συμμετέχω προσωπικώς εις τήν οδύνην σας καί δέομαι εκτενώς υπέρ μακαρίας μνήμης καί αιωνίου αναπαύσεως αυτού, καί προσεύχομαι διά τήν εκ Θεού παρηγορίαν της οικογενείας, των φίλων καί των συνεργατών του αειμνήστου Προέδρου Κληρίδη.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ