Συνάντηση Πατριάρχη Ιεροσολύμων με Πρωθυπουργό Παλαιστινιακού κράτους

  • Dogma
ιεροσολύμων

Με τον πρωθυπουργό του Παλαιστινιακού κράτους κ. Ράμη Χαμπντάλλα συναντήθηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος.

Τήν προμεσημβρίαν τῆς Πέμπτης, 28ης Σεπτεμβρίου / 12ης Ὀκτωβρίου 2017 ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπεσκέφθη τόν πρωθυπουργόν τοῦ Παλαιστινιακοῦ κράτους κ. Ράμη Χαμπντάλλα εἰς τό γραφεῖον αὐτοῦ εἰς Ραμάλλαν.

Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος συνωδεύετο ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Γαλακτίωνος ἡγουμένου εἰς Ραμάλλαν, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Ἀραβόφωνα Μ.Μ.Ε καί τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τοῦ Πατριαρχείου κ. Ἄσαντ Μαζάουϊ.

Μετά τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ παρεκάθηντο ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Παλαιστινιακοῦ Κράτους κ. Χάννα Ἀμῆρε, ὁ Ὑπουργός Διοικήσεως κ. Ζιγιάντ Μπάντακ, ἡ Ὑπουργός Πολιτισμοῦ κ. Ροῦλα Μαάγιε, ὁ Νομάρχης Ἱεροσολύμων κ. Ἀδνάν Χουσέϊνη καί ὁ κ. Χάννα Ἀΐσα.

Εἰς τήν συνάντησιν ταύτην ὁ κ. Πρωθυπουργός ἐπῄνεσε τόν Μακαριώτατον ἐξ ὀνόματος τοῦ Προέδρου κ. Μαχμούντ Ἀμπᾶς-Ἀμποῦ Μάζεν καί προσωπικῶς διά τάς καταβαλλομένας ὑπ᾽ Αὐτοῦ προσπαθείας εἰς τό πλαίσιον τῆς ἀναληφθείσης ὑπ᾽ Αὐτοῦ ἐκστρατείας πρός ἀρχηγούς Ἐκκλησιῶν καί κρατῶν διά τήν μή ἐφαρμογήν τῶν συμφωνιῶν ἐνοικιάσεως τῶν ξενοδοχείων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Jaffa Gate τῆς Παλαιᾶς Πόλεως Ἱεροσολύμων, τήν μή ἐκτέλεσιν τῆς προσφάτου πολιτικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δικαστηρίου, διδούσης κῦρος εἰς τάς συμφωνίας αὐτάς καί τήν μή ψήφισιν τοῦ προτεινομένου Νόμου ὑπό 40 βουλευτῶν τοῦ Ἑβραϊκοῦ Κοινοβουλίου, μή ἐπιτρέποντος εἰς τάς Χριστιανικάς Ἐκκλησίας τήν ἐλευθέραν διαχείρισιν τῶν περιουσιῶν αὐτῶν. Ὁ Πρωθυπουργός ὡσαύτως ἐπῄνεσε τόν Μακαριώτατον διά τας προσπαθείας Αὐτοῦ εἰς τήν διατήρησιν τοῦ καθεστῶτος τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων ὡς πλαισίου εἰρηνικῆς θρησκευτικῆς συμβιώσεως τῶν ὀπαδῶν τῶν τριῶν Μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν.

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Χαμπντάλλα ηὐχήθη εἰς τόν Μακαριώτατον εὐόδωσιν τῶν προσπαθειῶν Αὐτοῦ τῇ συμπαραστάσει τῆς Ἰορδανίας καί τῆς Παλαιστινιακῆς Ἀρχῆς.

ιεροσολύμων 450584C 22499132_1480468202031322_2607210525164565985_o

TOP NEWS