Θυρανοίξια της Φυλακής του Χριστού

  • Dogma
θυρανοίξια

Με την καλούμενη θρησκευτική ευλάβεια και τάξη ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος τέλεσε τα θυρανοίξια του Παρεκκλησίου των Κλαπών και της Φυλακής του Χριστού.

Η φυλακή του Ιησού βρισκόταν στο Πραιτώριο κι εκεί ήταν μόνος του. Τα πόδια του δεμένα με αλυσίδες και ο ίδιος καθισμένος στο βράχο συνέχιζε την προσευχή του στον Πατέρα του, περιμένοντας υπομομετικά την ώρα της Σταύρωσης.

θυρανοίξια

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τα θυρανοίξια:

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 9ης/22ας Ἰανουαρίου 2019, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐτέλεσε τά θυρανοίξια τοῦ παρεκκλησίου τῶν Κλαπῶν καί τῆς Φυλακῆς τοῦ Χριστοῦ, εἰς τό βόρειον τμῆμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Ἀρχαία παράδοσις  τῆς Ἐκκλησίας διασώζει ὅτι εἰς τόν χῶρον τοῦ παρεκκλησίου τούτου κατεκρατήθη ὁ Κύριος ἡμῶν μετά τό Πραιτώριον καί τήν τήν διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου ἄνοδον μετά τοῦ Σταυροῦ εἰς τόν Γολγοθᾶν, ἄχρις οὗ οἱ στρατιῶται στήσωσι τόν Σταυρόν, ἐπί τοῦ ὁποίου ἑκουσίως προσεπάγη ὁ Κύριος ὑπέρ τῆς σωτηρίας ἡμῶν.

Τό παρεκκλήσιον τοῦτο, ἀποκλειστικῆς ἰδιοκτησίας καί χρήσεως τῶν Ἑλληνορθοδόξων ἀνεκαινίσθη πλήρως καί καλαισθήτως κατά τά τελευταῖα ἔτη εὐλαβεῖ χορηγίᾳ τοῦ ἐξ Οὐκρανίας  κ. Μπορίς Καουφμάν  καί τῆς συζύγου αὐτοῦ.

Ἐπί τῇ συμπληρώσει τῆς ἀνακαινίσεως ὁ Μακαριώτατος ἐράντισε τόν χῶρον δι’ ἁγιασθέντος ὕδατος, παρουσίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου, τῶν διακονούντων ἐν τῷ Πανιέρῳ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως Πατέρων, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου καί τοῦ ἐκπονήσαντος τήν ἀνακαίνισιν  ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Δρ. κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου, καί εὐχαριστῶν τάς παρούσας σύζυγον καί θυγατέρα τοῦ χορηγοῦ ἐπέδωσεν αὐταῖς εἰκόνα τοῦ ἀνακαινισθέντος Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ