Βολοκολάμσκ: Ο Κύριος γέμισε τα ύδατα με τη θεϊκή παρουσία

  • Dogma
βολοκολάμσκ

«Ο Κύριος κατέβη στον Ιορδάνη όχι για να καθαρισθεί όπως και οι λοιποί άνθρωποι, προσερχόμενοι στον Τίμιο Πρόδρομο, αλλά για να γεμίσει τα ύδατα με τη θεϊκή του παρουσία και τη θεία δύναμη» τόνισε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κατά την εορτή των Θεοφανείων.

Τη Θεία Λειτουργία και τον Μεγάλο Αγιασμό τέλεσε την εορτή των Θεοφανείων ή της Βαπτίσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, στις 19 Ιανουαρίου 2016, ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας στον Ιερό Ναό της Παναγίας Πάντων των Θλιβομένων η Χαρά.

βολοκολάμσκ

Μετά το πέρας της Θείας Μυσταγωγίας ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ κήρυξε το θείο λόγο και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Την εορτή των Θεοφανείων αναμιμνησκόμεθα του γεγονότος, το οποίο περιγράφει η εκ του κατά Ματαθαίον Αγίου Ευαγγελίου σημερινή Ευαγγελική περικοπή. Επίσης το εξιστορούν και οι Ευαγγελιστές Μάρκος και Λουκάς.

βολοκολάμσκ

Το βάπτισμα του Ιωάννου είναι βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός όμοιος ὤν με εμάς κατά πάντα παρεκτός αμαρτίας δεν είχε ανάγκη καθαρισμού, αλλά ήλθε στον Ιορδάνη για να «πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην» (πρβλ. Ματθ. 3. 15), και περί του οποίου είπε και στον Ιωάννη, ο οποίος προσπάθησε να τον κωλύσει (πρβλ Ματθ. 3. 14). Τι σημαίνουν αυτά τα ρήματα του Κυρίου: «Οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην»;

βολοκολάμσκ

Η πλήρωση δικαιοσύνης θέλει να πει η εφαρμογή του θείου θελήματος. Ο Υιός του Θεού κατέβη επί της γης για να εφαρμόσει το θέλημα του Θεού Πατρός καί ήταν ανάγκη να αρχίσει το λειτούργημ Αυτού με το βάπτισμα στον Ιορδάνη.

βολοκολάμσκ

«Ο Κύριος κατέβη στον Ιορδάνη όχι για να καθαρισθεί όπως και οι λοιποί άνθρωποι, προσερχόμενοι στον Τίμιο Πρόδρομο, αλλά για να γεμίσει τα ύδατα με τη θεϊκή του παρουσία και τη θεία δύναμη. Αφού κατέβη στον Ιορδάνη ο Κύριος αγίασε τα ύδατα διά της θειότητος Αυτού» επεσήμανε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ και υπογράμμισε πως «το Βάπτισμα του Σωτήρος στον Ιορδάνη είναι τύπος του βαπτίσματος του καθενός από μας, οι μεν στην βρεφική, οι δε στην ώριμη πλέον ηλικία, αλλά όλοι βαπτισθήκαμε για να εισέλθουμε στην Εκκλησία.  Ο Κύριος άνοιξε για μας την οδόν στην Βασιλεία των Ουρανών, η οποία η οδός αρχίζει με το βάπτισμα, ακριβώς για να πληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνην. Όπως ο Ίδιος πλήρωσε τη δικαιοσύνη με την ιδική Αυτού ζωή, θέλει τώρα να πληρώσουμε αυτή κι εμείς με τη ζωή μας σε αυτό τον κόσμο.

βολοκολάμσκ

Για εφαρμόσει το θέλημα του Θεού ο άνθρωπος συχνά έρχεται αντιμέτωπος με το θέλημα των λοιπών ανθρώπων και αναγκάζεται, όπως λέγει ο λόγος, να πορεύεται στο αντίθετο ρεύμα. Ενίοτε αντιμετωπίζουμε και το ιδικό μας θέλημα, το οποίο τείνει προς το κακό και την αμαρτία και όχι προς το καλό. Και όμως μέσα σε αυτό τον αγώνα ο Κύριος ποτέ δεν μας αφήνει μόνους. Όπως κατέβη στα ύδατα του Ιορδάνη για να τους γεμίσει με την παρουσία Αυτού με τον ίδιο τρόπο ευρίσκεται ανάμεσά μας και μας στηρίζει στη πορεία της ζωής.

βολοκολάμσκ

Την εορτή των Θεοφανείων αγιάζουμε το ύδωρ σε ανάμνηση του Βαπτίσματος του Κυρίου προκειμένου να είναι ιαματικό και σωτήριο για τις ψυχές και τα σώματά μας. Και με όλα αυτά πρέπει να έχουμε κατά νου μας ότι δεν πρέπει να βλέπουμε το αγίασμα, το οποίο βεβαίως έχουμε σε μεγάλη τιμή και το μεταλαβαίνουμε και ραντίζουμε τις οικίες μας, ως υποκατάστατο του κυρίου ιερού το οποίο είναι η Θεία Ευχαριστία, την οποία καθιέρωσε ο Ίδιος ο Κύριος την ώρα του Μυστικού Δείπνου. Με την μετάληψη του Τιμίου Σώματος και Αίματος δεχόμεθα μέσα μας τον Ίδιο τον Θεό. Και όπως ο Θεός με την παρουσία Αυτού γέμισε τα ύδατα του Ιορδάνη, έτσι κει μέσα από το Μυστήριο της Θείας Μεταλήψεως γεμίζει με τη δύναμη και την ενέργεια Αυτού τις ψυχές και τα σώματά μας, μας ενώνει με τον Εαυτό του σωματικώς και πνευματικώς και εδώ σε αυτό τον κόσμο μας παρέχει τη δυνατότητα να ζούμε την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού.

βολοκολάμσκ

Κατά την ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού ας προσευχηθούμε να καταπέμψει ο Κύριος το Άγιον Πνεύμα επί το ύδωρ αυτό όπως καταπέμπει Αυτό επί τον άρτον και τον οίνον κατά τη Θεία Λειτουργία προκειμένου το ύδωρ αυτό αναδειχθεί πηγή ύδατος αλλομένου είς ζωήν αιώνιον (πρβλ. Ιω. 4. 14)».

βολοκολάμσκ

Ακολούθως ο Μητροπολίτης Ιλαρίωνας τέλεσε τον Μέγα Αγιασμό.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ