Τα Ονομαστήρια του Μητροπολίτη Νεαπόλεως Βαρναβα

  • Δόγμα

Τα Ονομαστήριά του άγει ο Νεαπόλεως Βαρνάβας

Τα Ονομαστήρια του Μητροπολίτη Νεαπόλεως Βαρναβα θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το ακόλουθο Πρόγραμα:

TOP NEWS