ταβιθά

Αγία Ταβιθά

«Αὐτὴ ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν, ὧν ἐποίει». Έτσι πλέκει το εγκώμιο της Αγίας Ταβιθά, η μνήμη της...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Όλες οι ειδήσεις