• ταβιθά

    Αγία Ταβιθά

    «Αὐτὴ ἦν πλήρης ἀγαθῶν ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν, ὧν ἐποίει». Έτσι πλέκει το εγκώμιο της Αγίας Ταβιθά, η μνήμη της...
  • ταβιθά

    Αγία Ταβιθά, εορτάζει 25 Οκτωβρίου

    Η λέξη Ταβιθά είναι συριακή και ερμηνεύεται ως Δορκάς, δηλαδή ζαρκάδι. Αυτό το όνομα έφερε η Αγία Ταβιθά, τη...