κλήμης

Άγιος Κλήμης ο Επίσκοπος Ρώμης

Ο Άγιος Κλήμης, ο οποίος τιμάται στις 24 Νοεμβρίου έκαστου έτους, ήταν Ρωμαίος αριστοκράτης από βασιλικό γένος, γιος του...

TOP NEWS