λέων

Άγιος Λέων- Ο Επίσκοπος Ρώμης

O άγιος Λέων, ο οποίος τιμάται στις 18 Φεβρουαρίου έκαστου έτους,  υπήρξε από τούς μεγαλύτερους υπερασπιστές και υπεμάχους της...