θεόδωρος

Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης

O Άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, ο οποίος τιμάται σήμερα 8 Φεβρουαρίου, καταγόταν από τα Ευχάϊτα της Γαλατίας και κατοικούσε...