διάλογος

Ο διάλογος ως συνάντηση

Ὁ διάλογος δέν εἶναι συζήτηση. Διάλογος γίνεται μεταξύ ἀνθρώπων ὄχι μεταξύ συστημάτων. Καί μεταξύ ἀνθρώπων ὁ διάλογος εἶναι πρίν...

TOP NEWS