Να φυλάγεσαι από την αργία

Και υποδουλωνόμαστε στους εχθρούς, επειδή εγκαταλείψαμε τα μικρά έργα, τα οποία είναι άξια κάθε φροντίδας για τον Χριστό, όπως...

TOP NEWS