χαρίσματα

Χαρίσματα προσωπικά

Αύριο ο Απόστολος Παύλος θέτει για προβληματισμό το σπουδαίο θέμα των χαρισμάτων. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, πλασμένος κατ’...

TOP NEWS