Χαρίσματα προσωπικά

  • Dogma
χαρίσματα

Αύριο ο Απόστολος Παύλος θέτει για προβληματισμό το σπουδαίο θέμα των χαρισμάτων. Κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, πλασμένος κατ’ εικόνα του Θεού και μετέχει του δικαιώματος να γίνει και καθ΄ ομοίωση. Αυτό θα γίνει κατορθωτό με αγώνα προσωπικό, εντός της  Εκκλησίας και δια των Ιερών Μυστηρίων.

Η επίγεια πορεία του καθενός μας  χαρακτηρίζεται από τα έργα μας,  τις πρωτοβουλίες μας και τα επιτεύγματά μας. Όλα έχουν εξάρτηση από τα χαρίσματα που διαθέτουμε, φυσικά και επίκτητα. Αν τα αντιλαμβανόμαστε και αν τα αξιοποιούμε κατάλληλα τότε αυτά τελικά θα αποβούν σωτήρια ή όχι. Οφείλουν αυτά να βοηθούν τον άνθρωπο στην ζωή του να την κάνει καλύτερη και πρέπει άρα να γνωρίζει τα όριά τους.

Το να έχει αναπτύξει κάποιες δεξιότητες στο εργασιακό του χώρο είναι καλό. Αν έχει την έφεση στα γράμματα πρέπει να προχωρά στις σπουδές και να του δίνεται η δυνατότητα για την εξέλιξή του. Χάρισμα είναι να κατεργάζεται καλά ο καθένας μας την δοθείσα θέση στην κοινωνία, στην οικογένειά, στην εργασία.

Η σωστή και λογική αξιοποίηση των δωρεών του Θεού κρύβει μεγάλη την ευθύνη μας. Όταν διαχειριστεί με σωστό τρόπο καταλήγει σε ευλογία για τον ίδιο και τον περίγυρο του. Πρέπει  να χαιρόμαστε για ότι καλό έχει ο άλλος, να τον μιμούμαστε για την δική μας στη συνέχεια προκοπή. Η εξέλιξη του άλλου, χάρη των ταλέντων που διαθέτει, δεν πρέπει να γίνεται αρχή λύπης και αυτή να περνά από το άγχος και να καταλήγει σε ζήλεια. Να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε κάθε  ευκαιρία που μας δίνετε ως αφορμή βελτίωσης και αλλαγής προς το καλύτερο. Έτσι θα ζήσουμε αγιότερα. Είναι κρίμα για τη ζωή μας να την ταυτίζουμε με στείρους ανταγωνισμούς και αποτυχίες, μάλλον την αδικούμε.

Καθώς τη βιωτή μας την προσανατολίζουμε προς στην ευγενική άμιλλα, αυτή θα μας οδηγεί στην ικανοποίηση. Μπορούν να υπάρχουν πολλά θεμιτά και αθέμιτα μέσα προκειμένου να περάσουμε τον καιρό μας να ζήσουμε και να εξελιχθούμε κατά τις δυνατότητές μας. Ας διαλέξουμε όχι τον εύκολο ή τον δόλιο τρόπο, αλλά τον δύσκολο και τον άξιο επαίνου δρόμο. Θα έχουμε οπωσδήποτε ήσυχη τη συνείδησή μας αφού, η όποια επιτυχία μας θα είναι καρπός κόπου και όχι αποτέλεσμα ψεύδους. Θα έχουμε αξιοποιήσει άριστα, καρποφόρα και εποικοδομητικά τα δοθέντα υπό του Κυρίου χαρίσματα.

του Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομου Χρυσόπουλου για το dogma.gr

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ