σύρου

Ανακήρυξη Σύρου Δωρόθεου σε Διδάκτορα

Σε Διδάκτορα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ανακηρύχθηκε ο Μητροπολίτης...

TOP NEWS