Συνεργασία Αρχιεπισκοπής Αμερικής – Δ.Π.Θ. για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας

Στο πλαίσιο πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ανατέθηκε η συγγραφή αναλυτικών προγραμμάτων...

TOP NEWS