Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ζητά τη βοήθεια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου για τη διδασκαλία ελληνικών

  • Dogma
ιεροσολύμων

Τη βοήθεια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ζήτησε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην προσπάθεια που κάνει για να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα στην περιοχή.

Θεοδώρα Αβαγιανού

Τη βοήθεια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ζήτησε το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στην προσπάθεια που κάνει για να διαδοθεί η ελληνική γλώσσα στην περιοχή.

Ο αντιπρύτανης φοιτητικής μέριμνας του Πανεπιστημίου κ. Γιώργος Κώστα γνωστοποίησε το αίτημα του Πατριαρχείου σχετικά με τη διδαχή των ελληνικών στους Χριστιανούς της περιοχής. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΔΠΘ και του Πατριαρχείου, κάτι που έχει ήδη εγκριθεί από τη σύγκλητο του ΔΠΘ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει η ιστοσελίδα romiosini.org.gr μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 το ελληνικό υπουργείο πολιτισμού έστελνε καθηγητές Ελληνικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους Αραβόφωνους μαθητές. Έκτοτε δεν έχουν σταλεί καθηγητές λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας κάλυψης της μισθοδοσίας των καθηγητών.

Η εκπαιδευτική επιτροπή προσκαλεί εθελοντές δασκάλους ελληνικών να διδάξουν σε εντατικό πρόγραμμα διδασκαλίας , το οποίο θα διαρκεί ένα μήνα.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν και τυχαίνει μεγάλης ανταπόκρισης από τους μαθητές. Τα τελευταία τρία χρόνια η εκπαιδευτική επιτροπή στέλνει μαθητές σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να γνωρίζουν τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και να εξασκούν τη γλώσσα.

TOP NEWS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ