Μεγάλη Πέμπτη

Τα έθιμα της Μεγάλης Πέμπτης

Τη Μεγάλη Πέμπτη το Θείο Δράμα προχωρεί προς την αποκορύφωσή του. Την ημέρα αυτή γίνεται ο Μυστικός Δείπνος, όπου...
  • Μεγάλη Πέμπτη

    Τα έθιμα της Μεγάλης Πέμπτης

    Τη Μεγάλη Πέμπτη το Θείο Δράμα προχωρεί προς την αποκορύφωσή του. Την ημέρα αυτή γίνεται ο Μυστικός Δείπνος, όπου...
  • Μεγάλη Πέμπτη

    Μεγάλη Πέμπτη: Τα έθιμα της ημέρας

    Τη Μεγάλη Πέμπτη το Θείο Δράμα προχωρεί προς την αποκορύφωσή του. Την ημέρα αυτή γίνεται ο Μυστικός Δείπνος, όπου...

TOP NEWS