Περί φιλαυτίας

Φιλαυτία είναι η άλογη αγάπη προς το σώμα μας.

    Όταν ξεχειλίζει η φιλαυτία!

    Μια σύντομη ιστορία από το Γεροντικό που τονίζει τη φιλαυτία και εγωπάθεια που πρέπει να αποκηρύσσει ο πιστός

TOP NEWS