Περί φιλαυτίας

  • Δόγμα

Φιλαυτία είναι η άλογη αγάπη προς το σώμα μας.

Εκείνος που απέβαλλε την μητέρα των παθών, την φιλαυτία, εύκολα απαλλάσσεται, με τη βοήθεια του Θεού, και από τα άλλα πάθη, την οργή, την λύπη, την μνησικακία κτλ.

Εκείνος όμως που είναι υποχείριος στο πρώτο, ακόμα και αν δεν θέλει, πληγώνεται και από τα άλλα πάθη.

Φιλαυτία είναι η άλογη αγάπη προς το σώμα μας.

Όσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

TOP NEWS